Skriv ut


Sysselsättning – mer än en mänsklig rättighet

I den samhällsutveckling som pågår kan vi se att vissa grupper inte kan tillgodogöra sig samhällsinsatser som tidigare burit frukt. Detta sett både ur ett individuellt perspektiv och ett socialt. Sysselsättning är både en mänsklig rättighet men också en friskhetsfaktor.

Vi inom Psykiatrin Halland har därför påbörjat en resa där vi använder vår samlade kompetens tillsammans med andra för att möta det behovet. Exempel på detta är tillsättningen av nya funktioner som rehabkoordinatorer och arbetet med individsamverkansteam. Detta utvecklingsarbete fortsätter under 2022 och kompletteras med koncept där både psykisk och fysisk hälsa är i fokus.

I detta temanummer av Psykiatrin Hallands nyhetsbrev får du läsa mer om det nya sättet att samarbeta kring psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning.

Goran Delic
Förvaltningschef
Psykiatrin Halland

 


 

Rehabkoordinatorn hjälper sjukskrivna att komma tillbaka

För den som är långtidssjukskriven och samtidigt brottas med allvarlig psykisk ohälsa kan vägen tillbaka till ett arbetsliv kännas lång. Men en lyckad satsning på rehabkoordinatorer på samtliga vuxenpsykiatriska mottagningar, VPM, i Halland har gjort resan lättare. 

Läs reportaget här  

 

 

Vägen till jobb går via forskningen

Kund, patient, arbetstagare och arbetssökande. I individsamverkansteamet möts alla de rollerna i en enda människa vars mål är att få komma tillbaka till en fungerande sysselsättning. Och vägen dit går via forskningen.

Läs reportaget här  


 

PSYKIATRIN HALLANDS NYHETSBREV vänder sig till alla våra samarbetspartner. Har du frågor, synpunkter eller vill medverka som skribent, oavsett organisation, skicka ett e-brev till nyhetsbrevets redaktör Harald Bergengren. Ansvarig utgivare: Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland.


Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Klicka här