Skriv ut


Barnhälsovård
Nyhetsbrev

September 2021

Snart kommer uppdaterade rådgivande rekommendationer gällande covid-19 för barnhälsovården

Just nu kommer det många frågor till central barnhälsovård om bland annat föräldrastöd i grupp, kommer det att kunna återupptas i fysisk form. Det kommer nationella rekommendationer i september men vi vill redan nu kort presentera de rekommendationer som kommer att föreslås utifrån nuvarande läge gällande smittspridning.

• Föräldrastöd i grupp eller liknade aktiviteter kan erbjudas i lämpliga lokaler där avstånd    kan hållas. I samråd med Smittskydd Västra Götaland rekommenderas maximalt 20 personer inklusive barn och gruppledare. Alla måste vara friska och det är en fördel om föräldrarna är vaccinerade.

• Alla vårdnadshavare är välkomna samtidigt till BVC under förutsättning att det går att hålla avstånd. Som tidigare måste särskilda överväganden och anpassningar till lokala möjligheter och förhållanden göras i samråd med andra verksamheter, exempelvis mödrahälsovård, i de fall ni delar vissa lokaler.

• Syskon rekommenderas som tidigare att medfölja endast om absolut nödvändigt

 

• BHV-programmet ska följas fullt

 

• Skyddsutrustning används enligt regionala rutiner

 

 
 

Föräldrastöd i grupp inom barnhälsovården

Material att använda till både fysiska och digitala föräldragrupper

Digitala föräldragrupper Rikshandboken

Tips och råd till digitala föräldragrupper

Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm lanserade under våren Föräldragruppspodden

Podden är framtagen för att vara ett hjälpsamt inslag i BVC:s föräldragrupper  - antingen genom att gruppen lyssnar på dem tillsammans och sedan reflekterar eller att föräldrarna lyssnar på nästa gruppträffs tema som en förberedelse.
Avsnitten är korta och avslutas med reflektionsfrågor kring ämnet.

Podden har samma tema som materialet på Rikshandboken.

I avsnittet INTRO Så funkar föräldrapodden (5 min) beskrivs upplägget närmare.

 

Intervju med Elisabeth Svantesson om digitala föräldragrupper vid Familjecentralen Kärnan i Skövde

Elisabeth Svantesson arbetar som BHV-sjuksköterska på familjecentralen Kärnan i Skövde. År 2017 gick sex olika BVC ihop och anställde Elisabeth. Uppdraget var att arbeta med BVCs föräldraträffar på Kärnans Familjecentral och frigöra tid till 3 års teambesök och 8 mån hembesök för BHV-sjuksköterskorna på de olika barnavårdscentralerna. Arbetet görs i samverkan med BMM, öppna förskola och socialtjänst.

I slutet av mars 2020 stängde familjecentralen ner på grund av pandemin och då slutade BVC med alla föräldraträffar. Då behövde familjecentralen tänka om och började erbjuda digitala träffar.

Hur kom du igång med digitala föräldragrupper?

När förslaget på den nya metodmanualen om barnhälsovårdens Föräldrastöd i grupp kom från nationella utvecklingsgruppen samt information från Centrala barnhälsovården om digitala föräldragrupper så började planerna, för att starta upp med digitala föräldraträffar.

Vilket digitalt verktyg respektive material använder du dig av?

Min vårdcentral Online i Appen Närhälsan Online används som digitalt verktyg då denna är säker. Vi skickar ut inbjudan till förstagångsföräldrar i brevform. Vi skickar ut en lathund om hur föräldrarna loggar in på sin telefon eller Dator. Föräldrarna får ringa/sms och anmäla sig. Jag skickar ut en länk när de har anmält sig och påminnelse går ut med automatik. Fungerar väldigt bra. Vi bjuder in 7 familjer/grupp. Har i skrivandets stund kallat till 27 föräldragrupper. Använder även denna digitala plattform till Babymassagen.

Använder Barnhälsovården Föräldraskapsstöd i Grupp som är i Rikshandboken.

 

Vilka fördelar ser du med att ha digitala föräldragrupper? Når du föräldrar?

Jag är positivt överraskad till digitala träffar. Det finns fördelar med digitala träffar helt klart. Den här generationen som blir föräldrar nu är vana vid denna form att kommunicera. I sommar har föräldrar varit uppkopplade när de varit ute och gått eller på semester. Om den andra föräldern jobbar på annan ort kan även den logga in med bankid, där den befinner sig. Visst efterfrågas det fysiska träffar så det finns behov även av detta.

Jag tror, att när den öppna verksamheten kommer igång kan man hänvisa föräldrarna att träffas där på tex babylek varje vecka utöver föräldraträffarna. De flesta grupperna bildar facebook grupper och ordnar egna barnvagnspromenader. Det har varit fler deltagare än tidigare.

Flertalet av träffarna ligger kl 16:30-18:00 vilket gör att den andra föräldern haft lättare att medverka utan att ta ledigt från jobbet. Det kan vara en orsak till ökat deltagande. De 2 träffarna som är kl 13:30 -14:30 är i regel färre deltagare.

Jag hör föräldrar som också uttalat att de inte hade gått om det varit i fysisk form. Jag upplever att första träffen kan vara svår för föräldrar att ta sig till oss, synnerhet om föräldern kommer själv.

På träffarna, ser jag att föräldrarna många gånger ligger hemma i soffan eller dubbelsängen och är väldigt avslappnande. Det är föräldrar som uttalat att det varit skönt att få vara hemma i sin bubbla de första månaderna. Första träffen brukar ligga då barnet är ca 6 veckor. I tider med rs-virus finns det också fördelar med digitala träffar.

Föräldrar som inte alls vill gå i föräldragrupp kommer alltid att finnas.

 

Hur använder du BVC podden?

Jag informerar på alla träffarna om fördjupning i teman som vi pratar om. Tipsar om föräldragrupps podden, att de själva hemma kan prata om aktuellt tema då den liknar våra träffar. Föräldrarna behöver inte anteckna på träffarna, då diskussionsfrågorna finns där. Hänvisar alltid till BVC podden och aktuellt avsnitt. Dagens människor lyssnar mycket på olika former av poddar, så det kan vara ett bra verktyg. Det blir en bra kvalitetsstämpel på podden då den grundar sig på Rikshandboken. Vi arbetar också utifrån 1177. Jag funderar på att göra en skriftlig information i någon form som kan gå ut med inbjudan.

 

Hur skulle du vilja arbeta i framtiden med digitala och fysiska grupper?

Jag tror personligen att digitala träffar kommit för att stanna, men i kombination med fysiska träffar, när läget med covid i samhället är stabilt.

Vilka tips vill du skicka med till andra BVC?

Viktigt att sprida information kring digitalt verktyg Min vårdcentral Online i appen Närhälsan Online. Virituella rum kan också användas till större grupper. Man behöver inte uppfinna hjulet 2 gånger.

Rikshandbokens föräldrastödsprogram är bra. Det går att lägga till ämnen tex som vi har gjort med HLR barn kurs.

Tiden går fort när man har digital föräldraträff är det 12-14 föräldrar med på träffen kan det vara svårt att hinna med alla diskussioner på 90 min som vi har på flertalet av våra träffar.

Den sista stunden, ca 15 min på träffen, går jag ur ljud och bild och föräldrarna får prata med varandra fritt. Det är under denna tid på första träffen som de bildar egna grupper.

Jag skickar ut i brevform även aktuella broschyrer och material kring tex mat och sjuka barn. Det lägger jag lite mer tid på än tidigare då jag kunde lämna direkt i handen till föräldern på fysiska träffarna.

 

 

Har du mer funderingar kring digitala föräldraträffar kan du kontakta
Elisabeth Svantesson, elisabeth.m.svantesson@vgregion.se  

 
 
 

Höstens utbildningar

Du hittar höstens utbildningar på hemsidan under möten och utbildningar. Nytt för i höst är en utbildning för dig som har gått metodutbildning i enskilt föräldrasamtal.

Att arbeta med Enskilt föräldrasamtal med pappa/den icke födande föräldern – dialog och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen riktar sig till specialistsjuksköterskor som arbetar i barnhälsovård och har genomgått metodutbildning i Enskilt föräldrasamtal med pappan/den icke födande föräldern. Du är välkommen att delta oavsett hur länge du arbetat med metoden.

Deltagarna ges möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med syfte att nå fördjupad kompetens i metoden Enskilt föräldrasamtal med pappa/den icke födande föräldern.

Klicka här för att läsa mer. 

 

Ny regional sida om barnhälsovård på 1177

Barnhälsovård i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden

Vi vill presentera en ny sida om barnhälsovård på 1177 som vänder sig till barn och föräldrar. Här finns information om hur barnhälsovården i Västra Götaland arbetar. Föräldrar och andra personer som tar hand om ett barn 0 till 6 år kan läsa om alla hälsobesök. Det finns klickbara bildstöd som förklarar vad som händer under besöken vilket ökar barnets möjlighet till delaktighet och förberedelse och leder till trygga möten på BVC. Sidan är under uppbyggnad och kommer successivt att vidareutvecklas. 

Alla föräldrar har olika behov av information, råd och stöd. Därför behöver information anpassas och göras lättillgänglig. Vår förhoppning är att sidan kan skapa mer jämlika förutsättningar att hämta in information för att främja hälsa och förbereda barnet och sig själv inför besök på BVC.

Texterna är tänkta att vara,
• korta och lätta, anpassade för många
• översatta till engelska, persiska, arabiska och somaliskaen
• enkel ingång med möjlighet till fördjupning i 1177 nationella texter och myndighetssidor
• mobilanpassade och utskriftsvänliga.

 

Varför gör vi det här?

Central barnhälsovård har gjort flera undersökningar för att kartlägga föräldrars önskemål avseende information, råd och stöd. Kartläggningen visar att föräldrar vill ha tillgång till digital information om barnhälsovård och att 1177 används i stor utsträckning. Föräldrar önskar skriftlig information digitalt som hjälp för att komma ihåg muntlig information och för att kunna visa den förälder som inte är med på besöket.

 

Vad innebär det för barnhälsovården?

Information på 1177 ger lättillgänglig information inom fler områden med möjlighet till fördjupad information jämfört Barnets hälsobok. Kartläggningen visar Barnets hälsobok främst används för att notera tillväxt, vaccinationer, tid för besök, kontaktuppgifter och behov av stöd inför besök. Ett nytt hälsohäfte håller på att tas fram med mindre information och med möjlighet att registrera tillväxt, vaccinationer, tid för besök mm. Barnets hälsobok kommer att finnas kvar en tid framöver.

Informationen på 1177.se kan aldrig ersätta det individuella mötet på BVC men kan vara ett komplement för att förstärka det muntliga budskapet i samtalet. BHV-sjuksköterskan kan tillsammans med familjen titta på den skriftliga information som finns. Texterna är utskriftsvänliga för att kunna skrivas ut till familjer som inte har tillgång till dator eller mobil. Digitala vårdmöten finns och kommer att öka i framtiden. Där kan det digitala materialet på 1177 vara en tillgång.

 

Vill du delta i en fokusgrupp kring hur du som BHV-sjuksköterska kan arbeta med materialet på 1177?

Vi vill diskutera med er vad arbetet kan innebära för dig och vad du behöver i din praktiska vardag, men också hur når vi föräldrar med informationen. Vi söker 15 personer per tillfälle, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 20 september.

Du kan välja något av tillfällena nedan.
Fredag 1 oktober kl. 8:30-9:30
Fredag 1 oktober kl. 11:00-12:00
Anmäl dig här

 

Vi söker också dig som arbetar i barnhälsovården och som har arabiska, persiska, engelska eller somaliska som ditt modersmål

Vi har översatt sidorna på om barnhälsovård 1177 till dessa språk och vill gärna ha hjälp med genomläsning på 1177 för att säkerställa att informationen på de översatta sidorna stämmer överens med sidorna på svenska.

Anmäl ditt intresse till: 
charlotta.wahlberg@vgregion.se eller sofia.wijk@vgregion.se  

Har du frågor om de regionala sidorna om barnhälsovård på 1177.se hör gärna av dig till oss, charlotta.wahlberg@vgregion.se   sofia.wijk@vgregion.se  

 
 

Faktablad om MPR

Film om teambesöket vid 3 års ålder

Nya översatta faktablad som finns på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja.

Faktablad om MPR till vårdnadshavare

Faktablad till dig som ska vaccineras med MPR

 

 

Innan sommaren kom en ny film om teambesök 3 år. Filmen är framtagen av Blekinge Tekniska Högskola, Region Uppsala och Region Blekinge. Filmen finns på Rikshandboken om du vill titta och få inspiration.

Teambesök vid 3-årsålder inom barnhälsovården

 

Regional medicinsk riktlinje Spädbarnsmisshandel

Tips på artikel om barn med ätsvårigheter

Regional medicinsk riktlinje Spädbarnsmisshandel är uppdaterad med länkar och hänvisningar. Klicka här  

Artikel ur Vetenskap och hälsa om barn som inte kan äta, Klicka här  

 
 

Regional rutin barnögon

En ny regional rutin gällande remiss till ögon har tagits fram, ligger på hemsidan under syn, Klicka här

Den är framtagen av Regionalt Processteam barnögon som är en del i kunskapsorganisationen. Barnhälsovården har varit representerad i arbetet genom Maria Jansson, BHV-öl i Göteborg.

Syftet med rutinen är att precisera vad som ska ingå i remiss från BVC. För att kunna bedöma remisserna på ett korrekt sätt behövs mer uppgifter än tidigare. De finns tydligt angivna i rutinen. När väntetiderna är långa blir det ännu viktigare att relevant information finns i remissen. Är det ett barn som inte alls kan medverka vid syntest på BVC är det viktigt att det framgår om barnet tex har misstänkt autism eller utvecklingsförsening. Då kan ögonmottagningen planera så att barnet får mer tid på besöket och träffa rätt person.

 
 

GoGlad – nytt mobilspel ökar rörelseglädjen

Appen GoGlad är ett digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariationer. Appen är framtagen av Hushållningssällskapet.
GoGlad-spelaren samlar och sår virtuella frön på en valfri verklig plats. Den virtuella plantan sköts och skördas sedan på samma fysiska plats där den såtts. För att komma vidare i spelet krävs att spelaren går ett visst antal steg.

Klicka här för att läsa mer

 
 
 

Logopedimottagning barn och ungdom på SU flyttar

Logopedimottagningen lämnar sina lokaler på Folkungagatan och flyttar till Drottning Silvias barnsjukhus. Fr o m 2021-09-01 är besöksadressen för barn, ungdomar och deras vårdnadshavare:

Drottning Silvias barnsjukhus
Behandlingsvägen 7, målpunkt B, plan 3
416 50 Göteborg

Remisser skickas till oförämdrat till,

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen),
Logopedimottagning barn och ungdom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Annan post än remisser ska skickas till besöksadressen

 
 

Ny beräknad väntetid för bedömning hos logoped på logopedimottagning barn och ungdom Drottning Silvias barnsjukhus

De nya väntetiderna är cirka 16 månader för barn med prioritet 1 det vill säga barn som är 2,5-3 år och 24 månaders väntan för äldre barn 4-5 år.

Informera gärna föräldrarna.

 
 
 

Central Barnhälsovård 
centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se