Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

11 MAJ 2022

 

322 nya invånare första kvartalet

 

I dag presenterade SCB statistik över befolkningsutvecklingen för första kvartalet 2022. Statistiken visar att Jönköpings kommun har ökat med 322 personer under årets tre första månader och att det den 31 mars bodde 143 901 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för första kvartalet uppgick till +97. Under årets tre första månader har det fötts 416 barn, vilket är 7 fler än under första kvartalet 2021. Antalet avlidna var färre under första kvartalet 2022 än motsvarande period föregående år, 319 under 2022, jämfört med 335 under 2021.

Under första kvartalet har 1 563 personer flyttat till kommunen samtidigt som 1 398 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 165 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2021 ökat med 44 personer och utflyttningen har ökat med 5 personer.

Under perioden var det en relativt stor justeringspost (+60 personer). Den visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som har rapporterats efter den 1 februari. I huvudsak beror den stora justeringsposten på sent inrapporterade invandringar avseende 2021.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Justeringsposten redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.

Filen går även att hämta på: Nyhetsbrev - Jönköping i siffror

 

 

Kul fakta - visste du det här?

 

Hur hög är kommunens högsta byggnad? Hur lång är kommunens längsta gata? Var hittar du kommunens högsta punkt?

 

Följ länken nedan och stilla din nyfikenhet. Här hittar du fakta om bland annat: markanvändning, gator och vägar, byggnader, sjöar och öar samt högsta och lägsta punkt i form av statistik, kartor och bilder. Kort sagt, massor av kul kommunkunskap som du t.ex. kan använda i en presentation eller en frågesport.

 

Kul fakta – statistik, kartor och bilder

 

 

Arbetslösheten i mars var 5,2 procent

 

I mars uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,2 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en minskning jämfört med mars 2021 då den uppgick till 6,4 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 953 personer sedan mars förra året, från 4 684 till 3 731 personer.

Arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,4 procent respektive 5,0 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i mars 5,0 procent (7,2 procent i mars 2021) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 14,5 procent (16,9 procent i mars 2021).

Arbetslösheten i mars är lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 5,6 procent och i riket 7,0 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - mars 2022

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

238 påbörjade bostäder under första kvartalet i år

 

Under årets tre första månader påbörjades byggandet av 238 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är 58 bostäder färre jämfört med motsvarande period föregående år.

 

Totalt 177 hyresrätter påbörjades och 118 av dessa var i kvarteret Slåtterkarlen på Öxnehaga. Av de påbörjade bostäderna under första kvartalet var 74 procent hyresrätter, 6 procent bostadsrätter och 20 procent äganderätter.

164 bostäder blev inflyttningsfärdiga under första kvartalet, vilket är betydligt färre än för motsvarande period föregående år då antalet var 317.

Den sista mars var 1 673 bostäder under pågående byggnation.

 

Källa: Tekniska kontoret

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.