Skriv ut

 
www.osthammar.se

N Y H E T S B R E V

Anhörigstöd

Ö S T H A M M A R S K O M M U N - April-2023

Hej och välkommen till vårt nyhetsbrev för anhöriga!

Detta är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut en gång i månaden. Du som prenumererar på brevet kommer att få information om aktuella aktiviteter som arrangeras för dig som stödjer någon i din närhet. Vi kommer i korta artiklar ge tips och råd samt berätta om hur olika verksamheter erbjuder stöd till anhöriga.

Vi på anhörigcentrum erbjuder råd och stöd genom: telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar, anhöriggrupper, hälsofrämjande aktiviteter. Vi erbjuder också digitalt anhörigstöd för dig som inte kan närvara på plats.

Vi vänder oss också till verksamheter, föreningar och personal som vill veta mer om det anhörigstöd vi kan erbjuda.

Eva Jutoft, anhörigkonsulent

Maria Bohlin Smed, anhörigkonsulent

Anhörigcentrum Vårdcentrum Östhammar

Sektor Omsorg/Anhörigstöd
 Eva Jutoft , Anhörigkonsulent

Maria Smed Bohlin

Kontakt och anmälan: 
Östhammar direkt 0173- 860 00
Besöksadress:  Anhörigcentrum Lasarettsv. 1, Vårdcentrum, Östhammar