Skriv ut

Nyhetsbrev september 2021

Start av samverkan kring smittskydd

MSL:s styrgrupp har beslutat om start för ny samverkan kring smittskydd. För två redan pågående samverkansgrupper behövs nya projektledare, det gäller Nätverk förbränningsanläggningar och Tillsyn av fritidsbåtar.

Läs mer om detta nedan och säkerställ att du får kommande utskick genom att registrera dina uppgifter på vår samverkansytan. 


 

Samverkan smittskydd 

 

Nu startar samverkan kring smittskydd för att utveckla kommunernas samarbete och rutiner om/när det inträffar en objektsburen smitta. Läs samverkansplanen. Anmäl dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.

 


Nätverk förbränningsanläggningar

Projektledare för Nätverk förbränningsanläggningar

 

Nätverket för förbränningsanläggningar är en av de samverkansgrupper som uppskattas mest av deltagarna. Tidigare projektledaren Marianne Kängström, tidigare länsstyrelsen, har slutat och en ny behövs för att föra nätverkets viktiga arbete vidare. Om nätverket.

Hör av dig till MSL eller projektfadder Helena Götherfors, Södertälje kommun.

 


Tillsyn av fritidsbåtar

Projektledare för Tillsyn av fritidsbåtar

 

MSL:s båtsamverkan har en bred verksamhet kring båtbottentvättning och båtklubbar. Projektledaren Heidi Himmelskog, Österåkers kommun, slutar och en ny behöver utses. Om samverkan.

Hör av dig till MSL eller projektfadder Carl Wesslén, Norrtälje kommun.

 


MSL:s samverkansyta

MSL:s samverkansyta

På samverkansytan hittar du nyheter, diskussionsforum, dokumentation och stöd för din roll i samverkan. Alla från länets miljökontor och länsstyrelsen är välkomna att registrera sig. Har du inte gjort det begär åtkomst här! På samverkansytan anger du själv om du fortsatt vill ha vårt nyhetsbrev och vilka samverkansgrupper du deltar i.

Genom våra digitala introduktioner får du veta mer om samverkansytan. Läs mer!


MSL:s pågående operativa tillsyns- och kontrollprojekt

 

LOD-anläggningar på kvartersmark 

 

Legionella i bassängbad

Kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker

 

Provtagningsplan livsmedel 2021

 


Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Grundläggande miljöbalksutbildning

Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Miljösamverkan Sverige har tagit fram en kostnadsfri digital utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Läs mer!

_____________________________________________________________

MSL:s kalender

September 2021

9    Tillsyn av fritidsbåtar

15  Introduktion av MSL:s samverkansyta 

16  Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2021

21  Introduktion till MSL:s samverkansyta  

22  Cyanotoxiner och kemiska risker för dricksvatteninspektörer, dag 1  

23  Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

28  Cyanotoxiner och kemiska risker för dricksvatteninspektörer, dag 2  

Oktober 2021

6    Dagvattennätverk

12  Nätverk förbränningsanläggningar

12  Bassängnätverket 

27  Tillsyn på lantbruk 

29  MSL styrgruppsmöte

31  Provtagningsplan livsmedel 2021, senast inrapportering  

November 2021

19  Miljöchefsträff

December 2021

2    Nyckeltal för verksamhetsutveckling

Avregistrera utskick 

 

Kontakt!  

 

2021-09-08