Skriv ut

FoU-dagen 2022: God och nära vård - från beslut till verkstad


Torsdagen den 5 maj är det dags för FoU-dagen 2022. Dagen kommer att hållas på Hotel Tylösand men kommer även live-sändas. 

I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen.

Mer information om anmälan och program publiceras i början av 2022. 


Grattis Kristoffer!


Idag den 10/12 har vi en medarbetare i  Region Halland som disputerar och vi säger grattis till Kristoffer!

 

Kristoffer Wibring, ADH ,  disputerar idag 2021-12-10 vid Göteborgs Universitet med sin avhandling: " Development of a Prehospital Decision Support Tool. Optimisation of the prehospital triage of patients with chest pain"

 

 

 

 


Doktorandnätverket hösten 2021


Doktorandnätverket hade höstträff den 11 november 2021

Temat för höstens träff med doktorandnätverket var databaser och datauttag och det var ett tiotal personer som deltog.  Stefan Kunkel och Fredrik Solvang från Regionala Samrådet för datauttag inledde med ett föredrag och frågestund.  Under träffen bjöd FoU på fika med laxbagel.
Normalt hålls träffarna halvårsvis, men detta var den första på ett bra tag p.g.a. pandemin.


Är du nybliven doktorand? Meddela oss på  FoU så får du inbjudan till nästa träff till våren.


Doktorandmedel


Den 10/1 utlyser vi doktorandmedel! 

Medarbetare i Region Halland som är doktorander ges här möjlighet att söka medel för sin arbetstid. Syftet med stödet är att täcka lönekostnader för doktoranden. Arbetstiden för doktoranden debiteras således inte kliniken.

Sista ansökningsdag är 20/2

Läs mer på Researchweb  

 


Good Clinical Practice (GCP) utbildning för verksamhetschefer


 

 

 

GCP-utbildning planeras till att hållas i april 2022 genom Kliniska Studier Sverige Forum Söder och Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd). Kursen genomförs digitalt under en heldag och riktar sig till verksamhetschefer som på något vis kommer i kontakt med kliniska studier inom hälso- och sjukvård. Deltagande i kursen ger ökad kunskap om forskning och de regelverk som styr kliniska studier. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om regelverken för att själva kunna genomföra kliniska studier. Utbildningen innehåller också delar som ger ökad kunskap om våra regionala processer kring klinisk forskning samt inspiration kring hur man skapar en god forskningskultur inom sin verksamhet. Mer information om kursen kommer inom kort att finnas i kurskatalogen som du hittar i  kompetensportalen , där även anmälan görs.

Välkomna!


Frukostseminarier 2022


Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner bjuder in till nästa års gemensamma frukostseminarieserie.
Seminarieserien fokuserar på samproduktion och värdeskapande vid införandet av informationsdriven vård. 
Passa på att redan nu boka in de fyra tillfällena i din kalender. 
Tid 8:00-9:30 den 9 februari, 6 april, 7 september och 2 november.

Följ länken för mer information och anmälan.

Länk till frukostseminarium  

 

Har du några frågor går det bra att kontakta Region Hallands kontaktperson  Birgitta Magyar , FoU Halland

 

 


Nytt på Kliniskt träningscentrum (KTC)


För att möta morgondagens hälso- och sjukvård som blir alltmer kunskapsintensiv, har Region Halland köpt in nytt utbildningsmaterial, utrustning och teknik för basala behov av färdighetsträning och simulering.

Som ett exempel på detta vill vi gärna presentera följande;

Region Halland har som första sjukhus i Sverige investerat i framtidens nya teknik vad gäller simulator, SimMan 3G Plus, en till KTC i Varberg och en till KTC i Halmstad.

SimMan 3G PLUS är utformad för att hjälpa sjukvårdspersonal att förbereda sig för verkligheten genom en rad olika patientscenarion. Oavsett om övningen sker enskilt eller i team tränas viktiga färdigheter såsom ledarskap, beslutsfattande, kommunikation, medicinsk behandling och omvårdnad inom arbetslaget. För att göra teamträningen så verklighetstrogen som möjligt, kan den kliniska utrustning som finns i verksamheten användas.

För mer information:  SimMan 3G PLUS | Laerdal Medical  


Teams-föreläsningar våren 2022


Medicinsk information och bibliotek kommer att erbjuda fyra stycken 15-minuters föreläsningar och två stycken introduktionskurser i UpToDate under våren 2022.  

 

Medicinsk information och bibliotek fortsätter under våren 2022 sina teamsföreläsningar och erbjuder fyra 15-minuters föreläsning på teman som rör sökning i medicinska databaser, kliniska kunskapsstöd och andra e-resurser, samt introduktionskurs i UpToDate.
Om man inte har möjlighet att delta, så kan man i efterhand titta på de separata inspelningar som gjorts av föreläsningarna. Dessa läggs ut på vår webbsida  Medicinska bibliotekets guider .  

 

ClinicalKey i fokus 

ClinicalKey är ett kliniskt kunskapsstöd. Vi visar hur du hittar kliniska översikter, e-böcker, guidelines och mycket mer. 

När? Klockan 11.00 torsdagen den 3/2 

Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

Göra en omvärldsbevakning via BrowZine och databaser 
Vi visar hur du kan sätta upp en omvärldsbevakning genom att bevaka tidskrifter via browzine eller genom att bevaka artiklar via de databaser vi har tillgång till, så som Pubmed.  
När? Klockan 11.00 torsdagen den 3/3
Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

Visning av Cochrane 
Cochrane är ett evidensbaserat kunskapsstöd med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Vi visar hur man använder och hittar systematiska översikter i Cochrane.
När? Klockan 11.00 onsdagen den 30/3
Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

Använda BMJ Best Practice  
Best Practice är ett kliniskt kunskapsstöd, vi visar och går igenom vad som finns på sidan och hur de olika delarna på sidan kan användas. 
När?  Klockan 11.00 onsdag den 27/4 
Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

Introduktionskurs till UpToDate 
UpToDate är ett kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlaget inom diagnostik, behandling, prevention och prognos. Allt material är sammanställt och skrivet av kliniskt verksamma läkare.  Vår föreläsning introducerar dig hur man använder och hittar i UpToDate.
När? Klockan 11.00 torsdagen den 17/2 
Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  
Alternativt:
När? Klockan 9.00, tisdagen den 15/3
Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

 

 

Välkommen till Junmei Miao Jonasson!


Jag heter Junmei Miao Jonasson och arbetar som FoU handledare. Jag jobbar 50% på FoU Halland och 50% på Göteborgs Universitets som universitetslektor och docent i epidemiologi.

 

Min bakgrund är läkareexamen (år 1995) från Kina. År 2008 disputerade jag på Karolinska Institutet med avhandling ”Epidemiological studies on complication in type 1 diabetes”. Min avhandling baserades på Svenska Register.

Efter disputation, flyttade jag till Göteborgs Universitet för postdoc i cancer och diabetes epidemiologi. Min forskning fokuserar på epidemiologiska studier av olika hälsoresultat.

 

På min fritid är jag intresserad av trädgårdsarbete.


Välkommen även till Maria Andersson!


 

 

Om mig, Maria Andersson

Jag är född och uppvuxen i underbara men blåsiga Halland. Sedan 20 år tillbaka bor jag i Falkenberg med mina 2 barn som är 15 och 12 år gamla.

 

Min yrkesbana i Region Halland började som timanställd tandhygienist på specialisttandvården. Timanställningen övergick till en tills vidare anställning och jag tog kandidatexamen året efter att jag erhållit min legitimation, 2002. På specialisttandvården jobbade jag med behandling av tandlossning, implantat som inte ville stanna kvar i munnen och med olika utbildningsinsatser samt kontinuerlig auskultationsverksamhet. Specialisttandvården har en alldeles egen liten plats i mitt hjärta då jag där fick möjligheten att samarbeta med oerhört många kompetenta och duktiga kolleger som bidrog till att jag kunde utvecklas och formas inom min profession. Även det täta samarbetet med patienterna när beteenden skulle förändras har gett mig så mycket gott utbyte och egen utveckling.

Inom specialisttandvården i Region Halland har jag 10 års erfarenhet, privat verksamhet (allmäntandvård) 3 år och 7 år inom Folktandvården i Region Halland. Mellan 2013-2015 läste jag magister utbildning för oral hälsa och jobbade direkt därefter extra med att handleda B-uppsatser för tandhygieniststuderande. I januari 2019 fick jag en tjänst som kliniksamordnare för Folktandvården Ullared/Vessigebro som jag delade med klinisk verksamhet. När pandemin bröt ut blev jag på kort varsel förflyttad till Folktandvården Falkenberg där jag först hade funktionen t.f. verksamhetschef men senare fick rollen verksamhetschef. Som verksamhetschef fick jag möjlighet att se helt andra utmaningar i verksamheterna och träffa på fantastiska människor som finns runt cheferna, som jag tidigare inte visste fanns.

Den 1 oktober i år fick jag möjligheten och förtroendet att prova ett nytt spår genom att jobba som samordnare på FoU i Halland. På FoU arbetar jag inom forskningsdelen och har som huvudsaklig uppgift att samordna FoU stödet men också samverka med Kliniska Studier Sverige Forum Söder och Gothia. Det känns så roligt att få möjlighet att vara en del av forskning, utveckling och utbildning i Region Halland. Jag ser fram emot att få träffa alla engagerade och duktiga medarbetare som av olika anledningar kommer i kontakt med FoU och är glad och tacksam över denna utvecklingsmöjlighet som Region Halland har gett mig.

Vi ses!


 

 

 

God Jul

önskar

FoU Halland


Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  maria.gustafsson@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-03-09