Skriv ut

Sept 2021. 877 prenumeranter. Prenumerera och läs tidigare nummer


Sveriges klimat ändras snabbt

IPCC:s senaste klimatrapport från i somras anlände ett år med enorma skogsbränder, kraftiga skyfall och extrem hetta och torka på många håll i världen. 

 

Hur ser det det då ut i Sverige? Under det senaste dryga 100 åren har medeltemperaturen ökat med 2 grader, dvs dubbelt så mycket som globalt. Diagrammet ovan är en av 12 svenska klimatindikatorer som redovisas av SMHI.

 

Läs mer


Uppdaterade siffror för klimatutsläpp

Den nationella emissionsdatabasen, som presenterar kommunala och nationella utsläpp har uppdaterats med 2019 års siffror för koldioxidutsläpp. 

 

För Trollhättan gäller att utsläppen av fossil koldioxid var 83 500 ton under 2019, en minskning med 1,3 % från året innan. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 60 %. De största utsläppskällorna är Transporter (78 %) och Arbetsmaskiner (14 %). 

 

Sveriges utsläpp minskade med 2,7 % mellan 2018-2019 och har minskat med 29 % sedan 1990.

 

Att Trollhättans utsläpp minskat så mycket sedan 1990 jämfört med Sveriges utsläpp beror främst på en kraftig minskning av industrins utsläpp i Trollhättan.

 

Läs mer


Vad säger IPCC:s senaste rapport?

SMHI inleder nu en seminarieserie med info om klimatfrågor. Först ut: Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI, berättar om rapporten "Den naturvetenskapliga grunden" från IPCC som kom i somras.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla, 28 september, kl 14-15. Går även att se i efterhand.

Läs mer


Gröna satsningar i Trollhättan

Det pågår en hel del arbete i Trollhättan med att utveckla en ökad biologisk mångfald. En film (5 minuter) har tagits fram, som visar vad som händer i fem projekt:

•Ängar i staden

•Invasiva främmande arter

•Bred samverkan för biologisk mångfald

•Mer surr i rabatten

•Inventering av klockgentiania

Se filmen här


Så ska vi bli hållbara

Trollhättan har sedan ett par år en Strategi för Ekologisk hållbarhet. Den har nu uppdaterats och aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige.

Strategin är ett paraply för en mängd olika dokument som gemensamt ska styra Stadens arbete med ekologisk hållbarhet. Den visar vad kommunfullmäktige vill uppnå och inom vilka områden det ekologiska hållbarhetsarbetet ska fokusera de närmaste åren.

Läs mer


Ny dagvattenstrategi antagen

Kommunfullmäktige antog i juni en Dagvattenstrategi med fyra övergripande mål:

Robusta bebyggelsemiljöer och bevarad vattenbalans -- Välmående yt- och grundvatten --  Berikat stadslandskap  --  God samverkan och tydlig ansvarsfördelning.

Läs mer


Regnvattenträdgårdar - Vårvik först ut

Regnvattenträdgårdar är ett snillrikt sätt att hantera regnvatten som faller på gator, trottoarer och andra hårdgjorda ytor. Genom att bygga de här speciellt utformade grönytorna kan man utnyttja växter och växtbäddar som naturligt filtrerar och renar vatten. 

 

Bygget av dagvattenbäddarna påbörjas i september 2021 och blir de första i sitt slag i Trollhättan. Så småningom kommer de att finnas på alla Vårviks gator.

 

Läs mer


Satsning på utsatta områden

Det gångna året har flera fokusgrupper startats upp för att öka tryggheten i olika delar av Trollhättan. Nu har nästa fokusgrupp sett dagens ljus; Utsatt område. – Målet på sikt är att det inte ska finnas något utsatt område i Trollhättan, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

 

Kronogården, Sylte och Lextorp klassas som utsatta områden i Trollhättan.

 

Läs mer


Likvärdig skolstart augusti 2021

Höstens terminsstart innebär starten på Likvärdig skola - Trollhättans satsning på att minska skolsegregationen.

 

En film (7 minuter) har tagits fram som visar vad satsningen på en likvärdig skola i Trollhättan innebär, och vad målet med Likvärdig skola är.

 

Se filmen här


Återvinningsstationer med fel skräp

I Trollhättan finns 22 återvinningsstationer för tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas. Tyvärr dumpas även annat skräp, t ex finns en station där det sedan en tid varje vecka dumpas svarta plastsäckar med använda vuxenblöjor.

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen uppskattar hjälp med övervakning av behov av städning och tömning. De finns ett särskilt formulär för detta.

 

Läs mer samt länk till formuläret
 


TEAB sätter höga klimatmål

Trollhättans Energi har antagit nya klimatmål. Till 2025 ska hela bolaget vara helt fossilfritt i den egna verksamheten och senast 2030 ska även inköpta varor och tjänster vara fossilfria. En intern miljögrupp ska nu kartlägga läget och driva det fortsatta klimatarbetet.

 

Läs mer


Mässa: Pröva på Fossilfritt

Den 4-6 oktober, kl 9-13 finns möjligheten att komma till Trollhättan och beskåda, testa och provköra fossilfria arbetsfordon, maskiner och verktyg som drivs utan fossila bränslen. Info ges också om hur totalkostnaden skiljer vid val av hållbara fordon.

 

Allt från röjsåg till åkgräsklippare, lätta lastbilar och grävskopor finns med på mässan.

 

Fyrbodals kommunalförbund driver projektet Fossilfri Gränsregion och arrangerar mässan i samarbete med Trollhättans Stad. Välkomna!

 

Läs mer och anmäl deltagande

Läs mer om Fossilfri Gränsregion


Snart dags att vintercykla

I samarbete med Västtrafik genomför Trollhättans Stad projektet Vintercyklist. I det här projektet vill vi uppmuntra fler att vintercykla. De som blir antagna till projektet bjuds på vinterdäck inklusive byte. Nu söker vi vintercyklister för årets säsong.

 

Läs mer och anmäl deltagande


Trollhättan på plats 14 i Cykelranking

Trollhättan hamnar på 14:e plats av 57 deltagande kommuner i årets upplaga av Cykelfrämjandets kommunvelometer.

Resultatet för Trollhättan visar att staden satsar jämförelsevis stora resurser på infrastrukturen samtidigt som det går att plocka fler poäng inom informations- och marknadsföringsåtgärder.

Läs mer


Fortsatt satsning på friluftsliv

Under 2021 har flera insatser gjorts för att förbättra möjligheterna för friluftsliv i Trollhättan i enlighet med Friluftsplanen.

Pilgrimsleden Göta Älv har rustats upp och fått ny märkning. Rastplatsen vid Krusetorpet längs Edsvidsleden har fått vindskydd och grill.  Naturstigen i friluftsområdet Öresjö-Munkebo har fått nya skyltar. Flera andra leder har fått nya grillplatser och bänkar.

Läs mer

Länk till Pilgrimsleden Göta älv


Lyckad föreningsstädning

Över 20 föreningar deltog i första omgången av konceptet föreningsstäd under 2021 – där föreningar fick städa olika områden av kommunen mot ett bidrag om 5000 kr till föreningskassan.

 

– Vi öppnar anmälan till säsongen 2022 redan nu för att ge ännu fler möjlighet att delta och kunna planera för detta, säger Mikael Arvidsson, parkansvarig på gatu- och parkkontoret.

 

Läs mer


Nya gång- och cykelvägar på G

Trollhättan fortsätter att förbättra möjligheten att förflytta sig hållbart. Byggnation av flera nya gång- och cykelvägar pågår eller startas inom kort. Arbetet sker i enlighet med Trollhättans cykelplan.

 

Läs mer

Läs Cykelplanen här


Låna på Fritidsbanken

Behöver du låna idrottsutrustning? Välkommen till Fritidsbanken i Trollhättan, Storgatan 27. De tar också emot utrustning som du inte längre använder. 

Läs mer


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!Vill du avsluta din prenumeration, klicka här