Skriv ut

Februari 2022

Hej!

Februari rusar på i ett snabbt tempo. 

I detta nummer vill jag hylla de två äldreboenden vi driver idag och visa upp några goda exempel. 

Har ni någon fråga eller vill veta mer om något, kontakta gärna mig. Mina kontaktuppgifter hittar du längre ner i brevet.

Vänligen, Peter Ceder.

 

Kulturcafé berikar medarbetare och boende

Flera av våra medarbetare på Vallgossen har ett annat språk än svenska som första språk. För att stärka dem i det svenska språket och för att få in samtal om kultur, har vi kulturcafe med medrabetarna. Samtal som medarbetarna då stärkts i att ha med våra boende. 

Klicka på bilden nedan för att se filmen där enhetschef Jenny berättar kort om detta.

Länk till youtubefilm om Stockholms Sjukhem
 
 

Lorem Ipsum

Vallgossen är Stjärnmärkta

Det finns ett bevis på att en verksamhet har personal som är välutbildade i området demens; och det är svenskt demenscentrums utmärkelse Stjärnmärkt. Vårt boende på Kungsholmen är nu Stjärnmärkt! 

Vi är första äldreboendet inom Stockholms Sjukhem som har genomgått utbildningsmodellen och har fått diplomet Stjärnmärkt, berättar Christina Granholm, enhetschef på Vallgossen –  ett av stiftelsen Stockholms Sjukhems äldreboenden.

Att vara en Stjärnmärkt verksamhet innebär att minst 80 procent av personalen genomfört fyra utbildningssteg och att arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet. Stjärnmärknigen kommer att omprövas varje år.

Utbildningen som medarbetarna genomgått

Utbildningsmodellen som medarbetarna genomgått har inneburit fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle skulle deltagarna genomgå en webbutbildning och utföra en hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt  Svenskt demenscentrum utbildningsportal är;

Demens ABC

Demens ABC plus

Särskilt boende

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

 

Vi är fyra Stjärninstruktörer som har utbildat medarbetarna. Det är Maria Aittamäki, Amithamali Tarre, Sigridur Heine och jag. Vi har valt att utbilda hela boendet då det finns många med kognitiv svikt även inom somatiken och att checklistan är ett bra verktyg för att arbeta personcentrerat och mot nollvisionen, för att uppmärksamma alla på att arbeta utan tvång och begränsningar. Vårt utvecklingsområde blir dels att komma igång med reflektionen igen som har fallit bort under pandemin samt att utveckla arbetssätten kring måltider och mellanmål, berättar Christina Granholm.

Lorem Ipsum

Etikrådsrepresentant arbetar på Hornskroken

Stockholms Sjukhem har ett etikråd där alla verksamheter finns representerade. Att äldreboenden deltar och  har tillgång till ett etikråd är unikt. Nu får vi möta undersköterskan Silya Molin som arbetar natt på Hornskrokens demensboende och är deltagare i Stockholms Sjukhems etikråd.

Hur känns det att vara en del av Stockholms Sjukhems etikråd?

Det känns väldigt givande! I rådet träffas medarbetare från många olika yrkesgrupper och pratar. Vi jobbar inom olika typer av verksamheter men arbetar mot samma mål; att göra det bästa för våra boende och patienter. Och för mig som arbetar med personer med demens, behövs det mer samtal kring etik och etiska reflektioner. På etikrådet har vi även pratat om hur vi ska behandla varandra på arbetsplatsen. Det är också viktigt.

Har du, genom etikrådet, kunnat bidra på Hornskroken?

Ja, jag har fått andra perspektiv nu, ett etiskt tänk. Jag vill få möjlighet att prata med mina kollegor om det jag lärt mig och vad vi håller på med på etikrådet. Jag skulle vilja att vi alla arbetar på samma sätt, eller nästan i alla fall.

Kan du sätta ord på hur deltagandet i etikrådet vidgat din egen kompetens/dina tankar kring etik i din yrkesroll?

På natten är jag själv på enheten och bestämmer mycket själv och har ett stort ansvar. Till exempel har jag tänkt mycket över hur mycket de boende ska bestämma själva och hur mycket bestämmer jag över de boende? Vart går gränsen? Jag har tänkt till mer. Jag jobbar för att underlätta för våra boende. Inte för att underlätta mitt eget arbete. Det medför att saker och ting kan ta längre tid eller så, men det behövs.

Vad händer framöver i etikrådet?

Vi skickar in fall som vi stöter på i arbetet till Madhuri, så kan hon ta upp dem på etikrådet. Vi har också pratat om att ha etikrond och min chef har välkomnat oss att ha etikrond på Hornskroken och även Madhuri är positiv till det. Jag är så tacksam för att min chef möjliggör för mig att vara en del av etikrådet. Hon har behövt flytta vissa av mina arbetspass för att jag ska kunna gå.

Podd om etisk stress

Poddavsnitt om etisk stress

Stockholms Sjukhem ger ut en podd, Omtanken, med olika temaavsnitt. Vårt tredje avsnitt är en intervju med Madhuri Gogineni, överläkare på Stockholms Sjukhems palliavtiav vård och ordförande i vårt etikråd.

Klicka på bilden ovan för att ta del av det spännande och lärorika avsnittet.

 

Vill du veta mer om vårt arbete med etik?

Läs våra artiklar om etikrådet på vår webbplats.

 

 

Lorem Ipsum

 

Kontakta Peter Ceder

Har du frågor eller vill veta mer om något?

Eller vill du signa upp dig för att få nyhetsbrevet i din mejl?

 

Du når mig på: peter.ceder@stockholmssjukhem.se 

Tel: 08-122 892 25

 

Tipsa gärna kollegor eller andra som du tror vill prenumerera på mitt nyhetsbrev. Skicka ett mejl till mig, så får du ta del av kommande brev.

 
 

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Följ oss gärna på:

 
 

Personuppgifter som sparas om dig som prenumererar på nyhetsbrevet

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om att vi har registrerat din mejladress. Din mejladress används enbart för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Då raderas din mejladress automatiskt från nyhetsbrevets register.