Skriv ut

Juni 2022. 1344 prenumeranter. Prenumerera och läs tidigare nummer

Hållbarhetsgrupp utvecklar miljöarbetet


Storslam för biologisk mångfald

I december 2021 skickade Trollhättans Stad in LONA-ansökningar till länsstyrelsen om stöd till fem olika naturvårdsprojekt. Samtliga har nu fått grönt ljus. Trollhättan får 1,825 Mkr i bidrag vilket täcker hälften av kostnaderna.

Projekten är en del i det koncernövergripande arbetet "Bred samverkan för biologisk mångfald".

Läs mer


Solcellsintresset ökar kraftigt

Fjolåret blev ett rekordår för solcellsinstallationer. I Trollhättan ökade den installerade mängden solel med 44 % per invånare. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. Räknat per invånare fanns det vid årsskiftet 120 watt solceller per person i kommunen, vilket kan jämföras med 153 watt per person i hela Västra Götalands län.

Läs mer


Platåbergen - Sveriges första geopark

Platåbergslandskapet i Västergötland blev den 21 april 2022 officiellt utnämnt till Sveriges första Unesco Globala Geopark. Globala Geoparker utnämns av FN-organet Unesco, och idag finns det 177 geoparker i 46 länder världen över. 

Det finns 15 platåberg i Västergötland och de är alla uppbyggda av olika lager med bergarter, som lagren i en tårta. Ett av bergen är Hunneberg, delvis beläget i Trollhättan.

Läs mer


Göta älv och Vänersborgsviken blir vattenskyddsområde

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken - nu blir det vattenskyddsområde. På sikt kommer beslutet att spela en stor roll för framtidens samhälle och dricksvatten säkras för generationer framöver.

Läs mer


Smart cykelpool lanserad

Med bidrag från Vinnova startade resan med att ta fram en smart och hållbar cykelpool. Med hjälp av Högskolan Väst, Studentkåren på Högskolan Väst, Bostadsbolaget Eidar, Innovatum Science Park och Kraftstaden har nu alla pusselbitar fallit på plats och den 31 mars öppnade cykelpoolen.

Läs mer


Skogsbryn - viktiga för biologisk mångfald

Som en del i arbetet med "Bred samverkan för biologisk mångfald" pågår under våren utbildningar för personal, både från olika förvaltningar inom Trollhättans Stad och från de kommunala bolagen, kring biologisk mångfald och varför brynmiljön är så viktig och hur vi på bästa sätt kan sköta om den tillsammans.

Läs mer


Bidrar till ett tryggare Trollhättan

Trygghetsvandrarna i Trollhättan består av ett 80-tal personer som i sina orangea västar syns ute i staden, där de fungerar som vuxna förebilder, pratar med ungdomar, ger medmänskligt stöd och därmed bidrar till ett tryggare Trollhättan.

Under 2021 skedde 145 trygghetsvandringar.

Läs mer


Statligt miljonstöd för hållbar stadsmiljö

Trollhättans Stad har beviljats ett nytt stadsmiljöavtal.

– Avtalet innebär att Trafikverket medfinansierar några av kommunens projekt för en hållbar stadsmiljö, i första hand gång- och cykelvägar, berättar Andreas Emanuelsson, projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtalet pågår 2022-2024 och summan av medfinansieringen uppgår till 4 875 000 kr.

Läs mer


21 personer ut i arbete – framgångsrika jobbspår

Under våren 2022 har Trollhättans stads Jobbcentrum lyckats ställa om 21 personers anställningsbarhet. Efter lång tid av försörjningsstöd, arbetslöshet eller kanske språksvårigheter är jobbspåren en lösning för många.

Läs mer


En cyklande kommun

Under 2021 byggdes tre nya cykelbanor i Trollhättan, det firas med en film och en cykeltipsrunda. (Tävlingsperioden för rundan har passerat, men den går att genomföra ändå.)

Läs även om vad som händer när det gäller cykling i staden i Cykelbokslut 2021 och vad som planeras för 2022.

Läs mer


Medlemskap i interkulturellt nätverk

Trollhättan har som första kommun i Sverige blivit medlemmar i nätverket Interkulturella städer som verkar för interkulturell integration och samhällsbyggande. Nätverket drivs i föreningsform och kan erbjuda utbildning, rådgivning, utbyte och utveckling kring interkulturella arbetssätt.

Läs mer


Filmtajm

SVT Play visar mycket intressant med tema hållbarhet.

Klimatkrisen. Vad är det som gör att forskare är överens om att klimatet förändras och att det är mänsklig aktivitet som orsakar det? I filmen går vi till botten med frågan med hjälp av vetenskapens starkaste argument.

Se fler filmer med miljö- och klimattema här


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!Vill du avsluta din prenumeration, klicka här