Skriv ut

 

   

 

              Nyhetsbrev

              24 februari

 

Det ska vi studera 2022-2024

Nu kan du ta del av vår treåriga analys- och utvärderingsplan kopplad till Sveriges tillväxtutmaningar. Planen innehåller högaktuella frågor så som bland annat pandemins effekter på distansarbete och företagens strategiska arbete med grön omställning. Gemensamt för alla våra studier är att resultaten syftar till att effektivisera, ompröva och utveckla näringspolitiken.

Välkommen att ta del av vår plan 

Ny studie: Beredskap för förändrade kompetensbehov

Vilken funktion fyller olika offentliga styrmedel som kan underlätta näringslivets framtida kompetensbehov? Vår senaste rapport bygger på resultaten från fyra studier på temat ”Hur kan staten underlätta näringslivets kompetensförsörjning?”. I fokus är insatser för att stödja kompetensutveckling och lärande.

 

Ta del av rapporten  

Multiregionala input-outputanalyser

Statistiska centralbyrån (SCB) bedriver ett utvecklingsarbete som syftar till att ta fram tabeller med information om hur regionala ekonomier i Sverige och internationellt hänger ihop genom handel med varor och tjänster. I denna studie beskriver vi metodiken i dessa tabeller, samt ger förslag till vidareutveckling.

Ta del av rapporten  

Aktuella regeringsuppdrag

Regeringen ger oss uppdrag i det årliga regleringsbrevet eller genom särskilda beslut. Vi har flera högaktuella uppdrag kopplade till händelseutvecklingen i Sverige med anledning av bland annat coronapandemin, tillgången till cement och näringslivets klimatomställning.

Läs om våra regeringsuppdrag  

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se