Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 1, april 2022

 

 
 

 

Hårda fakta som siffror och statistik i all ära. Men vi får inte glömma de mer diffusa värden som blir till vinster när vi samverkar. I årets första nummer av nyhetsbrevet får du ta del av både konkreta siffror och exempel på mjuka värden som är effekter av vår samverkansmodell.

 

Årets första kvartal är redan avverkat, våren är i antågande och ljuset återkommer mer och mer. Även vår samverkansplanta behöver ljuset och energin det för med sig. Den växer och förgrenar sig och blir starkare för vart år. Den är vårt gemensamma projekt att stötta och vårda, driva och göda. Nu är det vår! Vår för samverkan!

 

Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård


Intresset för Samverkande sjukvård växer i Västra Götalandsregionen

Omställning och nära vård är ytterst aktuella begrepp inom den Svenska hälso- och sjukvården just nu och många är de som diskuterar, funderar och planerar för hur hälso- och sjukvården ska kunna ställa om och bli den nära vård som utredningar och forskning förespråkar. 

 

Att intresset för Samverkande sjukvård ökar är inte så konstigt med tanke på att samverkansuppdragen bidrar till att kunna ge invånare i Fyrbodal och Lilla Edet en närmare vård. 

 

Hittills i år har Samverkande sjukvård medverkat vid både östra och södra hälso- och sjukvårdsnämndernas kommundialoger, det vill säga kommunerna i Skaraborg och i Sjuhärad, och presenterat vår samverkansmodell. En presentation har även hållits för ambulansverksamheten i region Dalarna.

 

Att intresset från övriga Västra Götalandsregionen ökar är särskilt roligt. Det finns många fördelar med att ha en gemensam modell för samverkan i hela regionen, inte minst hade det underlättat för regionövergripande verksamheter som 1177, SvLc (Sjukvårdens larmcentral) och SOS Alarm. 

 


Stort reportage om Samverkande sjukvård i tidningen Arbetslust

I årets första nummer av tidnigen Arbetslust som kom ut i mitten av mars finns ett fyra sidor långt reportage om Samverkande sjukvård. Även framsidan har vigts åt Samverkande sjukvård där Johan Andersson, sjuksköterska inom ambulansen i Strömstad, blickar ut från en av NU-sjukvårdens ambulanser.

 

Johan ger ambulansperspektivet i reportaget och Maria Berntsson, sjuksköterska inom hemsjukvården på Orust, ger oss hemsjukvårdens perspektiv. Just när reportageteamet kom till Orust för att intervjua och fotografera Maria tjöt larmappen i IVPA-telefonen och det blev utryckning för en av Marias kollegor som fick rycka åt sig väskor och bilnycklar och ta med sig den tänka rekvisitan för fotograferingen. Reportrarna fick handgripligen en inblick i hur hemsjukvårdssjuksköterskans arbetsvardag kan te sig och hur ett IVPA-larm går till.

 

"Samverkan är ett riktigt vackert ord när man ser till dess innebörd. Och många är det som vill vara just samverkare eftersom det låter som något bra, något som ligger i tiden. Men.... att få ner samverkan på golvet är en utmaning. Det vet man i Fyrbodal och Lilla Edet. I tio år har arbetet pågått för att samverkan ska ge patineter vård på rätt nivå under mantrat tillsammans gör vi skillnad. Och de gör verklige skillnad, brobyggare och prisvinnare som de är."

 

Läs hela reportaget i tidningen Arbetslust »

 


1 302 invånare fick hjälp av samverkansuppdrag

Samverkande sjukvårds verksamhetsberättelse för 2021 är klar och finns nu att ta del av både som en tryckt variant och som en digital. 

 

2021 innebar, liksom föregående år, stora utmaningar för många verksamheter. Många av lösningarna och anpassningarna som kom till 2020 har fortsatt under 2021. Samverkansuppdragen har inte varit opåverkade. Till exempel har antalet MÄVA-direktinläggningar mer än halverats de senaste två åren till följd av att MÄVA varit pandemiavdelning inom NU-sjukvården. 

 

Trots detta har det totala antalet samverkansuppdrag fortsatt ligga på en stabil nivå. Vi har fortsatt vända oss till varandra för att hitta de bästa lösningarna för våra patienter. Under 2021 fick 1 302 invånare i Fyrbodal och Lilla Edet hjälp genom samverkansuppdrag. 1302 patienter fick hjälp närmare och snabbare genom att medarbetare i de olika vårdverksamheterna tog det där extra steget och kontaktade varandra över vårdgränserna för att hitta den bästa lösningen.

 

Samverkande sjukvårds verksamhetsberättelse 2021 »

 


Effekter av att ha Samverkande sjukvård


Ny webbsida ska underlätta för chefer

Hemsjukvård, ambulans, vårdcentraler, MÄVA, 1177, SvLc. Listan över verksamheter som arbetar med samverkansuppdrag är lång. För att underlätta för nya medarbetare i de olika verksamheterna har Samverkande sjukvård skapat en digital introduktionsutbildning så att nya medarbetare snabbt kan komma in i arbetssättet och börja med samverkansuppdrag.

Men inte bara nya medarbetare behöver introduktion för att förstå hur samverkansuppdragen fungerar och hur de kan användas i den egna verksamheten. Även nya chefer behöver ha grundläggande kunskaper och insikt i vilken stöttning den egna personalen kan behöva. 

Samverkande sjukvård har därför tagit fram en ny webbsida där information för nya chefer finns samlade. Särskilt viktigt är det för nya chefer inom hemsjukvård i kommuner som utför IVPA-uppdrag. Men även chefer inom andra verksamheter hittar här den grundläggande kunskap de behöver.

Introduktion för nya chefer »

 


Omarbetade verksamhetsmål för 2022

Samverkande sjukvård ska under 2022:

•arbeta för att upprätthålla och öka samverkan mellan vårdaktörer.

• arbeta för att samverkansuppdragen ska vara en självklar del av utvecklingen av den nära vården.

• arbeta för att utveckla uppdragsformer så att tillgängliga resurser används på bästa sätt i den patientnära vården.

• arbeta för att alla medarbetare ska känna att de är delaktiga och att de har rätt kompetens och utrustning för samverkansuppdragen.

•kontinuerligt följa upp och utvärdera det arbete vi gör. 


 
 
 

Nu är det snart 12 år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se