Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 10 sep 2021

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

 

 

De tre dokumenten kring Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus började gälla 1 september.  

 

Dokument:  Klicka här  

 

 INFORMATION/BESLUT 


- Frågan kring samverkansmöjligheter för att stärka arbetet för medarbetarna i våra verksamheter tas till nästa AU. 

- Rutinen för mångbesökare tas bort, då rutinen för SIP innefattar dessa personer. 

- Rutiner för arbetet kring Närsjukvårdsteam samt Närakutvårdsteam antas och införandet kommer att ske succesivt utifrån verksamheternas möjligheter. 

- Förslag på utvecklingsdag för Styrgrupp närvård godkänns och genomförs den 29 oktober. Syftet är att ge Styrgrupp närvård möjlighet till diskussioner på strategisk nivå, kring bland annat Nära vård. 

 - En operativ styrgrupp för Nära vård har skapats bestående av AU som kommer att träffa projektledarna för Nära vård och representanter från kommunalförbundet och Närvårdskontoret regelbundet. 

- 80 personer från delregionen är anmälda till SKRs ledarskapsutbildning för Nära vård. 

 

- Förslag på annons till förstärkning av Närvårdskontoret godkänns. En projektsamordnare på 100% anställs i projektform med start januari 2022. 

- Delregional riktlinje Oro för väntat barn godkänns och börjar gälla nu. 

- Marie Elm, Borås Stad beslutas ingå i ledningsrådet samordnad hälsa, vård och omsorg. 

- Film för introduktion av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är klar och finns publicerad på Närvårdssamverkans hemsida.

- Workshop genomförs den 7 och 12 oktober kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”.

 

 

Tillsammans gör vi skillnad!  


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här