Skriv ut

Nummer 1, mars 2022

Sjuksköterskor vid Arlanda under träning av lastning och lossning. De är anställda av Region Uppsala och är verksamma till 50 procent som Flight Nurse för Svenskt Ambulansflyg.

 

Svenskt Ambulansflyg har öppnat för hela Sverige

Från den 21 februari tar Svenskt Ambulansflyg emot beställningar från samtliga regioner. Några regioner har överlappande avtal som löper ut under våren. Det medför en mjuk uppväxling i uppdrag.

Läs mer i presstext
 

Beställning av ambulansflyg

Beställning görs i nuläget via varje regions egen larmcentral som förmedlar uppdraget vidare till Flygkoordineringscentralen (FKC). På vår hemsida finns information om hur beställningen går till.
Varje kväll planeras uppdrag för nästa dag. Ibland kan de läggas i en slinga med transporter efter varandra vilket medför färre tomma returer eller mellantransporter.
Meddela därför planerade uppdrag före 15.00 dagen innan transporten ska genomföras.

Läs mer om samordning och beställning
 

 

Reviderad Förbundsordning

Fullmäktige för Svenskt Ambulansflyg har den 10 februari antagit en ny Förbundsordning, vilken bland annat reglerar kommunalförbundets ändamål och uppgifter. Samtliga regioner, såväl politik som tjänstepersoner har deltagit i revideringsarbetet. Ny förbundsordning träder i kraft när den är antagen i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.
Nu Gällande Förbundsordningen beslutades 2016 och sedan dess har förutsättningarna förändrats. Revideringsbehovet har uppmärksammats under flera år.
Läs presstext om ny Förbundsordning 
Förbundsordning antagen 220210  
Förbundsordning beslutad 2016  


 

Domar överklagas till Kammarrätten

Förbundsstyrelsen var enig i beslutet att överklaga domar om huruvida KSA får anställa piloter och om en precisering av KSAs uppdrag.
– Vi har haft juridisk hjälp inför besluten och vår bedömning är att vi har hållit oss på rätt sida av nu gällande Förbundsordning och dess krav, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg. 
Läs mer i presstext  


 

Remissvar Slutrapport Beredskapsflygplatser

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg har beslutat om remissvar över Trafikverkets slutrapport: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter.
Innebörden är bland annat att ställa sig bakom att utöka antalet beredskapsflygplatser från föreslaget antal 22 till 27 och att låta en myndighet ansvara för ett samlat uppdrag att öppna beredskapsflygplatser. 
Läs remissvar  


 

Förstärkt säkerhetsläge

Med anledning av Rysslands attack mot Ukraina råder förstärkt säkerhetsläge för all flygverksamhet. Svenskt Ambulansflyg följer rapporter från EU och svenska myndigheter och vidtar åtgärder för höjd beredskap.


 
 

Kontakta oss
 Prenumerera på Nyhetsbrev från Svenskt Ambulansflyg