Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #7

SEXIT Nyhetsbrev ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Nyhetsbrevet har som syfte att främja användningen av SEXIT. SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en metod utvecklad för att bättre identifiera unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld, vid besök på mottagning eller hos elevhälsan. Läs mer på hemsidan vgregion.se/sexit eller på srhr.se/sexit om du jobbar inom elevhälsan. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året. Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till intresserade, längst ner finns länkar för anmälan och avregistrering från kommande nyhetsbrev.

 

En initiativtagare till SEXIT går i pension

Den som gått SEXIT-utbildningen kan ha mött Karin Stenqvist som föreläsare. Stenqvist har hunnit med att vara både infektionsläkare, smittskyddsläkare och chef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Nu går hon i pension och vi passade på att ställa några frågor. 

Hur kommer det sig att du intresserade sig för riskutsatta unga?  

På smittskyddsenheten ägnade jag mig åt könssjukdomarna och myndighetsutövning runt hiv. Jag såg att många hade olika problem och hade behov av psykologiskt stöd. Några människor utsätter sig för mer risker än andra. Det gäller även klamydia som blev en av mina hjärtefrågor.  

 

Karin Stenqvist föreläser.

Du lär ha sagt: ”Klamydia regnar inte från himlen”. Vad menar du med det?  

Innan vi började jobba med SEXIT studerade vi riskfaktorer för att få klamydia utifrån en stor befolkningsstudie. Det visade sig att 10 % av ungdomarna står för 40 % av alla klamydiafall. Några är alltså mer riskutsatta än andra och vi vet vilka de gemensamma riskfaktorerna är.  

Du har varit med från starten med SEXIT. Vilka tankar har du om utvecklingen?  

Det verkar som att syftet med SEXIT har uppnåtts, att förbättra strukturen för att unga som är risktagande eller utsatta ska kunna identifieras. SEXIT har fått en fantastisk spridning. Inte minst tänker jag på att SEXIT också nått ut till skolorna. Det har också utvecklats digitala lösningar för SEXIT till exempel på 1177.se och vid videobesök. Samarbetat med VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) och Smittskydd Västra Götaland har också varit väldigt viktigt. Jag vill även lyfta fram betydelsen av SEXIT handboken som ett konkret stöd i arbetet.  

Vad är unikt med SEXIT-metoden?  

Med SEXIT tar vi ett brett grepp om temat sexuell hälsa så att frågor kring såväl STI och oplanerad graviditet som våld och sex mot ersättning ingår. För mig har det varit viktigt att SEXIT är vetenskapligt förankrat. I framtagandet har vi varit i dialog med ungdomar om vad de själva tycker om frågorna. Samma dialog har vi haft med personal på ungdomsmottagningarna. Vi har nätverkat och jobbat nära verksamheterna som ska använda SEXIT. SEXIT bidrar till en jämlik vård, alla får samma frågor, från Luleå till Blekinge.  

Vilket är ditt bästa SEXIT-minne? 

Precis i början av SEXIT-projektet var vi nere i Blekinge och träffade personal på ungdomsmottagningar, det var väldigt roligt. Under coronapandemin tvingades vi tänka nytt och jag var överraskad över hur bra det gick att undervisa digitalt, det var spännande. Jag vill också lyfta fram hur bra Sofia Hammarström lett projektet och att vi haft så roligt i vår lilla grupp.  


Säkrare sex

SEXIT-utbildningar

Sexualitet, unga och skolans roll

Avsnitt #42 av podden Sex på arbetstid handlar om säkrare sex. Hur har man ett bra säkrare sex samtal med patienter? Och hur funkar en kondomeria? Är det något som kan användas i skolan?

I det här avsnittet gästas podden av Per-Andreas Persson, sjuksköterska och sexolog på Sexualmedicinskt centrum, som nyligen skrivit en handbok om säkrare sex som riktar sig till vårdpersonal. Du hittar handboken Säker, säkrare, säkrast här.

 

Lyssna här

Vi har separerat utbildningarna för ungdomsmottagning och elevhälsa. Den 13 juni samt 11 november erbjuds digital utbildning för elevhälsopersonal.

Den 5 oktober erbjuder vi digital catch-up utbildning för UM i VGR - för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta i utbildningen av annan orsak, och vars arbetsplats arbetar med SEXIT. För UM i övriga landet hålls utbildning 2 december.

Anmälningar sker via VGR:s lärportal. Du behöver skapa ett konto och logga in om du inte arbetar i Västra Götalandsregionen.

Lärportalen

  

Sexualitet, unga och skolans roll - SUSR - är en återkommande konferens som riktar sig till skolpersonal och andra professioner som arbetar med unga. Temat för årets konferens är: Hur går det med sexualitet samtycke och relationer i skolan?

Konferensen är digital, kostnadsfri och öppen för hela Sverige.

Boka in onsdagen den 2 november i din kalender, anmälan öppnar efter sommaren. Anmälan sker på hemsidan srhr.se under fliken "konferens".

srhr.se

 


Efterlängtat: SEXIT formuläret på flera språk!

Efter förfrågan från användare lanseras nu SEXIT formuläret på engelska, arabiska, tigrinja, dari och somaliska, de fem vanligaste språken bland unga. Sedan tidigare finns för stöd och hjälp även SEXIT bild- och språkstöd på dessa språk.

Du hittar formulären under "Material SEXIT" på vår hemsida www.vgregion.se/SEXIT samt för skolpersonal på www.srhr.se/SEXIT.

Formulär på arabiska

3 x hedersrelaterat våld och förtryck

Nytt utbildningspaket: Rätt att veta!

Myndighets- gemensam vägledning

Webbutbildning för yrkesverksamma

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lanserar en nytt utbildningspaket med fyra webbutbildningar med fokus på samtal med unga.

- Rätt att veta! Grundutbildning

- Rätt att veta! SRHR

- Rätt att veta! Trauma

- Rätt att veta! Hedersrelaterat våld och förtryck

Till Rätt att veta!

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård. 

Du hittar den på www.hedersfortryck.se

 

Till vägledningen

 

Socialstyrelsen har tagit fram en fördjupad utbildning för bland annat elevhälsa och ungdomsmottagning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning.

Den är kostnadsfri och finns tillgänglig på myndighetens utbildningsportal. Målet med utbildningen är att upptäcka fler fall av hedersrelaterat våld och förtryck och att fler personer får rätt hjälp, stöd och insatser.

Till webbutbildningen

Nätverk för SEXIT i elevhälsan

Nätverksbild

Nu finns ett nystartat nationellt nätverk för elevhälsopersonal som arbetar med SEXIT. Nätverket administreras av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen och syftar till att främja användning av SEXIT i elevhälsan genom information, kunskapshöjande inslag samt erfarenhetsutbyte med andra skolor som använder SEXIT. Deltagare i nätverket bjuds in till kostnadsfria digitala nätverksträffar 2–4 gånger per år. 

Är du redan med i nätverket och vill anmäla dig till nästa nätverksträff fredagen den 21 oktober kl. 11.00-12.00 gör du det i lärportalen. 

Vill du gå med i nätverket gör du det på denna länk. 

Anmälan nätverksträff

 


 

På gång i SEXIT

⇒ 13/6 Nationell digital grundutbildning i SEXIT för elevhälsa

⇒ 31/8 SEXIT utbildning för Mottagning för unga vuxna i Västra Götalandsregionen

⇒ 7/9 SEXIT utbildning för ungdomsmottagningarna i Region Västerbotten

⇒ 14-15/9 SEXIT utbildning för elevhälsan i Region Västernorrland

⇒ 5/10 Digital catch-up för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

⇒ 21/10 Digital nätverksträff för SEXIT i elevhälsan 

⇒ 24-25/10 SEXIT fördjupningsdagar för UM Fyrbodal och Skaraborg

⇒ 11/11 Nationell digital grundutbildning i SEXIT för elevhälsan

⇒ 2/12 Nationell digital catch-up för ungdomsmottagningar (ej Västra Götalandsregionen)


 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor angående SEXIT eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare  sofia.hammarstrom@vgregion.se 

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen