Skriv ut

Enskedefältets skola med tre olika fasader.

Skolmiljö

NKI:n har höjts från 69 till 72.
 

Fastighetsbarometern, NKI 2021

Fastighetsbarometern, även kallad NKI (nöjd kund index), mäter hyresgästernas nöjdhet med förvaltning och service. Svaren vi får in ligger till grund för hur vi arbetar kommande år och vi är tacksamma för alla svar.

 

Resultatet för 2021 visar att vår kundnöjdhet har ökat två år i rad. Särskilt inom områdena information, inomhusklimat och miljöhänsyn. Höjningen från förra årets NKI på 69 till årets NKI på 72 är mycket tack vare alla ni som svarat på enkäten. Fokus under året har varit att skapa en närmare dialog mellan hyresvärd och hyresgäst och att arbeta aktivt med förbättringsåtgärder som återkopplats i enkäten. Nu arbetar vi intensivt med det senaste resultatet för att se hur vi framöver kan tillmötesgå önskemål och synpunkter.

 

– Vi är självklart väldigt glada för att våra hyresgäster lägger märke till SISAB:s förändringsarbete, samtidigt ser vi i svaren att vi fortsatt ska prioritera att få serviceärenden utförda snabbare och arbeta ännu mer med återkoppling, säger Sanna Stålhammar, Förvaltningsutvecklare på SISAB.

 

Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!

 
 
Rosa spargris med mössa på en radiator.

Kallt i lokalerna?

Vintern är här och med den kommer kylan. Det kan upplevas kallare i lokalerna trots att det inte är det. Hur vi upplever temperaturer skiljer sig från person till person. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhustemperatur på ungefär 20 grader. SISAB håller en medeltemperatur på 20 grader i skolorna och 21 grader i förskolorna. Det betyder att vissa rum kan vara något varmare och vissa något svalare. För att säkerställa mängden frisk luft i lokalerna har luften som blåses in med ventilationen en temperatur på 18 grader, detta gör att det ibland kan kännas som att det drar från ventilationen.

 

Ställ inte in extra värmekällor

Fönster släpper ut mer värme än väggar vilket gör att det ofta är svalare längs med fönstren. Att ställa in egna extra värmekällor såsom elradiatorer eller kupévärmare kan upplevas skönt, men de stör värmesystemet, vilket leder till kallare lokaler generellt i byggnaden. Därför ska inte extra värmekällor användas. 

 

Ställ inga möbler framför elementen

För att värmen ska kunna spridas i rummet är det viktigt att inga möbler ställs framför elementen.

 

Om man upplever att det är för kallt i vissa rum ska man istället göra en serviceanmälan så att vi kan utreda vad det beror på och göra åtgärder. Så här års brukar vi få många frågor om värmen, på sisab.se/inomhusklimat har vi besvarat de vanligaste frågorna vi får om inomhusklimatet under vintern.

 

Till sisab.se och frågor & svar om inomhusklimat  

 
 

Vintern - ett gemensamt ansvar

Skolan och förskolan ska vara en säker plats att vistas på året runt, därför vill vi även ha er hjälp. Genom ett gemensamt engagemang tryggar vi en säker och väl fungerande snöröjning på våra förskolor och skolor.

 

Att tänka på:

 

• Sanda vid akut halka i väntan på att snöröjarna kommer.

 

• Spärra av vid istappar och överhäng av snö, lämna sedan en serviceanmälan.

 

I Trygg vintermiljö på sisab.se hittar du checklistan vid vinterväder.

 

Till sisab.se och Trygg vintermiljö

 

 

 

Checklista vid vinterväder.
Brandförstörd förskola.
 

Hjälp till att motverka bränder

Det är alltid lika fruktansvärt när en skola eller förskola börjar brinna. Senaste halvåret har tre av våra fastigheter satts i brand. Ofta startar branden i något lättantändligt material utanför byggnaden, för att sedan sprida sig vidare. 

 

– Vid återkommande SBA utemiljö-inspektioner hittar vi alltför ofta skräpsamlingar, olåsta förråd och kvarglömda barnvagnar som är potentiella hot och som kan bidra till omfattande brand. Här finns en stor potential att motverka bränder, säger Tommy Jonasson, Trygghets- och säkerhetsstrateg på SISAB.

 

SISAB utför regelbundet systematiskt brandskyddsarbete. Det är jätteviktigt att verksamheten vidtar rätt förebyggande åtgärder året runt för att minimera risken för brand och behöva evakueras till tillfälliga lokaler. I samband med inspektionerna, som ibland är oanmälda, fotograferar och identifierar vi risker och fäster en blå lapp som uppmanar verksamheten att åtgärda problemet.

 

– SISAB tillsammans med våra hyresgäster, arbetar ständigt för att fastigheterna ska kunna användas för den aktuella verksamheten och att personalen, barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga. När vi hjälps åt blir det säkrare för alla, avslutar Tommy Jonasson.

 
 
Siluett av sotare på ett tak mot blå himmel.
 

SISAB:s sotningsavtal

SISAB ansvarar för sotningen och brandskyddskontroll av imkanaler via de företag som Storstockholms Brandförsvar tecknat avtal med. SISAB tar normalt hand om kostnaden och fakturor men om sotarna har bokat en tid och inte får tillträde eller för sen avbokning, kommer denna kostnad att gå till er som hyr lokalen av SISAB. Därför är det viktigt att tidigt meddela sotarna om den föreslagna tiden inte passar.

 

De avtalade företagen avgör vilka intervaller som sotningen utförs och bokar själva tid med skolor och förskolorna.

 

Sotningsdistrikt inom Stockholms stad för sotning och Brandskyddskontroll:

• AB CS Sot & Vent. i söderort.

• Lars Sundström AB i Stockholms innerstad

• Flutec AB i västerort

Mer information på webbplatsen:

 Storstockholms Brandförsvar

 
 

Ny dekal i blickfånget

Ny SISAB dekal på dörr.

 

 

 

Besökare och boende kring våra skolor och förskolor ger oss ofta bra information om våra fastigheter efter verksamhetstid. För att underlätta rapporteringen från dem finns nu en ny dekal.

 
 

Projektkavalkaden 2021

SISAB:s sjätte projektkavalkad ägde rum 18-22 oktober, denna gång i form av tre 7-9 minuter långa arkitekturfilmer med våra ramavtalade arkitekter och landskapsarkitekter. Producent är Staffan Bengtsson, som tidigare bl.a. skapat reportage-serien K-märkt. Välkomna att se filmerna och läsa mer om Förskolan Röda tråden, Sturebyskolan och Johan Skytteskolan.

 

Se årets Projektkavalkad på sisab.se 

Popcorn och Movie clapper board.
 
 

Fyra tips för en säkrare jul

 
Konstgjorda ljus för en säkrare jul.

1. Använd inte levande ljus.

2. Byt batterier i brandvarnarna (gäller förskolorna som har sådana).

3. Titta så att skarvsladdar är hela och inte ligger i kläm.

4. Adventsljusstakar och stjärnor bör vara släckta efter verksamhetstid.

Film och info - Brandskyddsarbete

 
 
Jul kort från SISAB, tack för alla samarbeten 2021.
 
 

FacebookLinkedIn  | Sisab.seLediga jobb  

 
 
Collage barn i skolmiljöer, Sjöviksskola och tre byggkranar.n
 

Nr. 4 2021

Nyhetsbrevet Skolmiljö skickas ut till dig som arbetar i någon av SISAB:s fastigheter. Hör gärna av dig med tips på vad vi kan ta upp i brevet tillkommunikation@sisab.se