Skriv ut

STRESSMYSTERIET

Välkommen på en inspirerande frukostföreläsning, baserad på den senaste forskningen, med Clas Malmström

Måndag den 9 maj kl. 07.45 – 10.00

Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7, Jönköping

Kaffe och fralla serveras kl. 07.45 – 08.30.

Föreläsningen börjar kl. 08.30.

Detta event är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

 


STRESSMYSTERIET. Det är något som inte stämmer. Hur kan vi svenskar vara mest stressade (enligt statistiken över rapporterade negativa stressreaktioner och stressrelaterad ohälsa) när vi i själva verket har det oerhört bra?!

I den allmänna debatten beskylls arbetsplatserna och ett alltför krävande samhällsklimat för att vara bovarna i detta skenbara stressdrama. Men det påståendet håller inte för närmare granskning. I själva verket lever vi i världens tryggaste och mest jämlika land och arbetar färre timmar per år än de flesta andra.

Aktuell svensk stressforskning har visat att utbrändhet och utmattning sällan beror på överansträngning på jobbet, vilket förklarar varför avlastning på arbetsplatsen inte har någon större effekt. Arbetsgivare måste hitta nya infallsvinklar för att sänka sjuktalen.

Vad kan man göra som arbetsgivare för att inte bara förebygga psykisk ohälsa utan också stärka hälsan bland personalen? Och vad är det egentligen som händer på en välfungerande, högpresterande och samtidigt hälsobefrämjande arbetsplats?

“Positiv stress har lika starka kopplingar till god hälsa som negativ stress har till ohälsa.” 

I denna föreläsning får du svaret på det och mycket annat, bland annat får du lära dig vad mental styrketräning är och hur man befrämjar stresstålighet på både individ- och gruppnivå. Visste du förresten att positiv stress faktiskt finns, och att sambanden mellan positiv stress och god hälsa är lika starka som de mellan negativ stress och ohälsa?

Vi ska också reda ut att det finns två typer av ohälsa, patologisk respektive funktionell, och att det är olika åtgärder som har effekt på respektive kategori. Det är detta som är förklaringen till varför traditionellt förebyggande arbete har så ringa effekt, eftersom sådana insatser inte fungerar mot funktionell ohälsa, och det är främst den typen av ohälsa som negativ stress orsakar.

Sjukskrivningsproblematiken är även det ett “mysterium” som behöver avtäckas. Många sjukskrivna är inte sjuka i egentlig bemärkelse. Så vad är det egentligen som ligger bakom den sentida epidemin av psykisk ohälsa?


 

Clas Malmström - En av Sveriges populäraste föreläsare

Föreläsaren Clas Malmström är leg. läkare och specialist i psykiatrisk rehabilitering, tidigare stressforskare vid Karolinska Institutet, numera företagsläkare med mental styrketräning, stresshantering och psykosocial arbetsmiljö som specialområden. Han har blivit omtalad för sina inspirerande föreläsningar och förmåga att förklara krångliga saker så att de blir begripliga verktyg, användbara i praktiken både för enskilda individer och för chefer/företagsledare. 

Mer info om Clas Malmström

 


OBS! Eventet är kostnadsfritt, men om du anmält dig och inte dyker upp, alternativt avbokar senare än 14 april, blir det en "no-show" avgift på 250 kr.

Målgruppen för seminariet är chefer, HR-personal och även medarbetare. Anmälan är bindande men inte personbunden. Antalet platser är begränsade.

 

Välkommen önskar vi på Företagshälsan i Jönköping