Skriv ut

 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev kommer vi att skicka ut i slutet på varje kvartal och visar lite av det vi gjort denna period.

Nyhetsbrev Q3 2021

     ------------------

EKR i Västra Värmland

 

Daniel

Daniel                        RobinRådgivningsärenden

Äntligen börjar vi gå mot ljusare tider och kan komma ut mer på hem/ företagsbesök vilket har saknats av de rådsökande. Energifrågor som har varit mest aktuella under denna period är: Solceller, Värmepumpar, elbilar/laddstolpar. Företag och brfér har visat intresse och söker våra råd. Fler ärenden handlar också om uppvärmning vilket vi brukar få vi denna tiden på året och det är allt i från konverteringar och byte av värmekälla till tilläggsisolering samt fönsterbyten. Teamsmöten kan fortfarande vara ett enkelt sätt att få till ett möte .

 Nya beslut om klimatinvesteringsstöd

Länsstyrelsen har glädjen att kunna presentera ytterligare 12 nya åtgärder som beviljats stöd inom ramen för Klimatklivet. Alla åtgärder bidrar konkret till genomförandet av Energi- och klimatstrategin för Värmland. Länsstyrelsen gratulerar alla aktörer som beviljats stöd!

3 av 12 är från vårat område nämligen Säffle, Eda och Arvika kommun


 
 

IMD & Energieffektiviseringsstöd i flerbostadshus

Det har kommit in många frågor och funderingar ang energinivåer samt hur man kan söka det stöd för energieffektivisering som börjar gälla 1 oktober. Länstyrelsen kommer handha stödet och Boverket beslutar och godkänner ansökan.

Läs mer om stödet

 

 Marknadsföring av EKR

Vi har fortsatt arbetet med marknadsföring av EKR inför hösten. Detta för att nå ut bredare med informationen om hur man når EKR och våra tjänster. Facebook kommer vara en fortsatt viktig länk i vår marknadsföringsprocess.

När samhället väl öppnar upp på riktigt, kommer vi att kunna göra en bredare och riktad marknadsföring om oss. Som det ser ut just nu kan vi göra detta under Q4. Vi kommer då att använda alla de kanaler vi har tillgång till för att sprida budskapet om oss och vad vi kan göra för våra målgrupper. 

Se bifogad fil i mail.

 

 

 

Insatasprojket

Varje EKR omgång utser Energimyndigheten ett insatsprojket för oss. Förr har vi valt solceller. Denna gång kommer vi att få välja mellan Transporter eller byggnader. Vi får tillsammans välja något som helst passar för hela Värmland. Gemensamt insatsprojekt kommer stärka oss som ­­­­grupp och vi når ut till fler i vår målgrupp. 

Nu har vi haft kick-off med Energimyndigheten och de som är projektledare , detta hade vi den 1/10.

Val av insatsprojekt ska vara inne den 22/10.  Detta får vi diskutera gemensamt i kommunsamarbeten och övriga Värmland.

Projektstart sker 1/11-2021  och avslutas 31/10 -2022.

Tisdag den 12/10 ska EKR träffas via vårt ordinarie Teamsmöte och diskutera samt Energimyndighetens utlysning kommer innom kort. Därefter behöver vi bestämma oss innan den 22/10.

 

EKR-Utökad

Detta är ett projekt som går att söka extra stöd för, utöver EKR stödet. Vi har gjort detta tidigare år i form av ett skolprojekt.  Denna gång kommer vi att diskutera ifall det är aktuellt att göra ett EKR-projekt för hela Värmland. Det är fortfarande i projektstadiet och diskussioner förs. Eftersom vi har 1.5 tjänst idag så tror vi på ett samarbete med andra kommuner i Värmland, om detta skall vara möjligt.  Om inte så kommer vi inte att söka detta utökade stödet.

Läs mer om stödet  

 

Utbildningar/Föreläsningar

Under denna period har vi kunnat varit med digitalt på en del utbildningar som olika aktörer har hållit i. Bland annat har vi lärt oss mer om:  Laddstolpar, Belysning, Underhåll av Solceller och Tanka grönt. Interna utbildningar är på gång som Energikontoret kommer att hålla i.

 Övrigt:

Vi har sett över hemsidor och uppdaterar de som behövs. Viktigt att hemsidor är uppdaterade.

 

IMD-El   Vad är Individuell Mätning och Debitering?

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumption, och skapa medvetande om vår förbrukning. Istället för att varje lägenhet har sitt eget elavtal och betalar egen nätavgift, övertar föreningen den rollen och har ett gemensamt kontrakt. Du slipper få två olika fakturor och betalar mer direkt för din förbrukning. Föreningen blir storförbrukare och kan pressa priser på ett helt annat sätt. Efter en teknisk installation kan man läsa av sin elförbrukning direkt i datorn eller på en app med snabba uppdateringar.

Varje lägenhetsinnehavare spar alltså abonnemangskostad + administrativa påslag samt får lägre elhandelspris genom detta.

Då vi har många brfér som rådsökande så kan vi informera om denna möjlighet. Kan även fungera på hyreslägenheter om fastighetsägaren vill bli en populär hyresvärd.

 

Krisberedskapsveckan

Under vecka 39 var vi med på Krisberedskapsveckan 2021. Temat i år var demokrati. Detta är ett samarbete mellan MSB, Räddningstjänsten Karlstad regionen och Grums kommun. Vi deltog för att nå ut med vårat budskap när det gäller energi. Men främst för att synas och därmed ge kommuninvånarna i Grums kännedom om oss.

Vi deltog tyvärr inte på plats under veckan p.g.a. pandemin. Vi hade en monter uppe under den veckan. Se bild nedan. Det fanns även två tävlingar för vuxna och barn under veckan i form av ett quiz och en teckningstävling.

Planer/ förslag/ ideer finns att vi kanske kan köra lika i hela värmland nästa år och därmed synas brett.

 

Länk Grums kommun

 

Krisberedskapsvecka
 

Experimentlåda

 

Här kan man använda en vevgenerator och generera ström till olika saker samt ladda upp en kondensator, ( en typ av batteri ) .  Det finns också solcell där vi kan demonstrera elproduktion och även hur skuggning påverkar energinmängden. Lådan innehåller även ett värmebatteri och en radio som samtliga kan drivas via solcell eller vevgeneratorn.

De olika delarna ska kopplas ihop med kablar så ström kan flyta och få de olika delarna att fungera.

Detta är ett pedagogisk hjälpmedel när vi är ute och informerar till barn/elever om energi.


 

Värmesäkra fastigheter

Klimatet har redan blivit, och kommer att fortsätta att bli, allt varmare. Hur påverkar värme staden, husen och människorna som bor där? Och hur kan vi förbereda oss? Detta handlar webbinariet ”Värmesäkring av fastigheter” den 3 september om.

Webinar kan ses i efterhand hela oktober månad.

Klicka här för webinar

 

 Ja här avslutar vi Q3 

Visst är det härligt med höstens färger och allt gratis vi fått från naturen under Q3. Frysen är laddad med massor av jordgubbar, svarta vinbär , hallon ,lingon, blåbär, hjortron, kantareller i massor och plommon som ska räcka till 10 plommonpajjer under vintern. Vi ska vara tacksamma för vad naturen bjuder samt att våra rådsökande får tips och förslag i massor .

Förhoppningsvis öppnar Q4 upp för fler besök hos rådsökande och att vi kommer ut mer i verkligheten.

 Facebook EKR i västra Värmland