Skriv ut

 
 

Första filmen klar!

"Fler konsumenter måste förstå varför de ska handla lokalt"

Den första filmen som projekt MatSam producerat är nu klar. I den fokuserar vi på antibiotikaanvändningen i kött och riskerna med det. Även om frågan om höga doser antibiotika i utländskt kött har varit på tapeten rätt så länge nu, så finns det fortfarande många konsumenter kvar att upplysa. Därför hoppas vi att den här filmen kan komma till nytta.

Dela den gärna i dina egna sociala kanaler, lägg ut på webben och berätta om den för alla du känner, och framförallt de som inte redan är införstådda med den lokala matens alla fördelar. Det är dem vi vill nå!

Klicka här för att se filmen!

 
 

 

Nationellt webinarium om lokal mat på restaurang slår fast:

"EFTERFRÅGAN MÅSTE ÖKA"

 
 

Onsdagens webinarium om lokal mat på restaurang – arrangerat av organisationen Landsbygdsnätverket – var intressant ur många aspekter. Student Emma Tegelid redovisade bland annat den rapport hon har skrivit och som bygger på ett stort antal intervjuer med restauranger om hur de ser på råvarornas ursprung. 

"(--) Lunchrestauranger har ofta små marginaler vilket gör att motivationen för att handla lokala och ofta dyrare råvaror minskar. Här behövs ännu mer medvetenhet från konsumenten, att ställa krav även på lunchen och minska på det “slentrianmässiga” lunch-ätandet. Flera lunchrestauranger och pizzerior skulle gärna köpa in svenska råvaror, exempelvis lammkött, men de upplever att det är svårt att få tag på." 

Sofia Alriksson från Hushållningssällskapet Jönköping

 

På webinariet deltog även Tareq Taylor som slog ett slag för att få fler kunder att fråga efter och välja lokal mat, och för att nå dit krävs att den lokala maten kopplas ihop med känslor och stolthet. Han efterlyser fler aktörer som vill entusiasmera kunderna och addera emotionella värden till maten vi äter. Då kommer fler att välja det de känner till även om det kostar lite mer, menar Tareq.

 

Sveriges konsumenters Jan Bertoft uppmanar också alla kunder att "fråga, fråga, fråga om råvarornas ursprung och faller inte svaret i god jord så gå till en annan restaurang, även om stämningen sjunker".
 

Läs mer om lokal mat på restaurang

 

 


 

Äntligen!

PILOTBUTIKSGRUPPEN MÖTS FYSISKT

Tre representanter för Pilotbutiksgruppen som MatSam har arbetat med sedan i våras. Fr v: Nina Högbom, ICA-handlare, Katarina Lind, Umemust och Jenny Lundgren, färskvaruchef.

Onsdag 27 oktober kl 18–19.30 träffas alla producenter och butiker som är intresserade av att öka andelen lokal mat i butikerna. Vi kommer att göra en kort resumé, prata om hinder och möjligheter för en fortsättning och också lyssna till Britt-Marie Stegs som deltar online och berättar om ett liknande försök som hon har jobbat med i Gävleborgs län. Vad drog de för slutsatser och hur har det gått?

Träffen vänder sig till alla som är nyfikna att börja sälja till butik och vill veta mer om hur det går till. 

Lokal meddelas inom kort. Boka in dagen i din almanacka redan nu!


 

Har du svarat på undersökningen än?

MÄTNING SKA GE NULÄGESBILD

Länsstyrelsen i Västerbotten genomför just nu en omfattande enkätundersökning tillsammans med de fyra kustlänen i Norrland och flera projekt, däribland MatSam. Resultatet från undersökningen ska användas vid ett möte med kommunerna senare i höst, så att de i sin tur bättre kan förstå och möta producenternas behov och förutsättningar. Se till att göra din röst hörd!

Ja, ta mig till enkäten! 


 

Beställ senast 15 oktober!

ERBJUDANDE TILL DIG SOM SÄLJER LOKAL MAT

 

Som du säkert vet så lanserades en ny märkning för lokal mat från Västerbotten i våras. Nu får du som finns i MatSams projektområde möjlighet att beställa valfritt antal dekaler, mobiler eller hyllvippor via projektet. Du som beställer betalar själv för det antal du vill ha (faktura kommer direkt från tryckeriet) men tack vare den här samordningen kan vi få ner priset och det blir förhoppningsvis en "spark i baken" att få iväg en beställning. För visst vill vi att kunderna ska veta att de handlar lokalt?!

 

Priser:
• Klistermärken (30 mm), med 30 dekaler på varje ark: 9,64 kr/st

• Hyllvippor (90 mm) med metallhållare: 31,70 kr/st

• Takskylt/mobil (350 mm): 145 kr/st.

 

Moms till kommer och beroende på hur många som beställer så kan priserna komma att justeras nedåt. 

 

Ja, jag vill beställa.

 

 


 

GÅR DET ATT ÄTA?!

– Björn Norén utmanar oss med nya råvaror

Hur kan vi använda outnyttjade råvaror för att skapa nya produkter? Kan gås – som för vissa är ett skadedjur – vara en delikatess? Eller lupinböna – som vanligtvis odlas till kor – serveras till oss utan att ta vägen förbi kon? Ur ett hållbarhetsperspektiv blir det så klart ett ja, men är det en sensorisk upplevelse? Går det ens att äta och vem vill göra det? Lyssna till Björn Norén, kock och universitetsadjunkt med särskilt intresse för för framtidens mat. 

 

TID

Onsdag 20 oktober kl 15.00–16.30.

 

Anmäl dig till anki.berg@vannas.se, senast 15 oktober. Efter anmälan skickas länk ut.

Björn Norén i bakartagen. I det här onlineseminariet

resonerar han om mat som inte är lika traditionsrik 

som just tunnbröd. 

 

 

MATSAM I KORTHET, OKTOBER

 

15 oktober

Sista dag att sambeställa skyltmaterial "Lokal mat Västerbotten". Se notis ovan.

 

20 oktober

Kl 15.00 Workshop för restauranger om outnyttjade råvaror med Björn Norén. Se notis ovan.

 

25 oktober

Kl 14 Temasamtal om lönsamhet och att anställa med organisationen Mer mat – fler jobb. Mer info och länk kommer.

 

27 oktober

Kl 18.00 Deltagarna i och de som är intresserade av MatSams arbete med Pilotbutiker träffas fysiskt för första gången! Se notis ovan.

 

 

KONTAKT

Vill du veta mer om projektet? Gilla vår Facebooksida MatSam • Nordmaling • Umeå • Vännäs. Där får du löpande uppdateringar om vad som är på gång. På kommunernas hemsidor finns också mer information om projektet.

 

Projektledare Anki Berg nås på mail anki.berg@vannas.se eller tel 0730-54 31 75.

 


MatSam är det korta namnet för "Samarbetsprojekt Matkultur Vännäs, Nordmaling och Umeå" som är ett samarbete mellan Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner. Det finansieras med stöd från Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.