Nyhetsbrev

              2 december

 


Tillbakablick på 2021

Här kommer vårt sista nyhetsbrev för i år och vi börjar med en tillbakablick på året som gått. Mycket har hänt: Vi har arrangerat seminarier, deltagit på Almedalsveckan och publicerat inte mindre än 30 studier och statistikrapporter!

 

Till höger kan du blicka tillbaka på några av våra mest lästa nyheter.

 

 


•  Svensk fintech

•  We are in the business of trust – erfarenheter från fyra investeringsprocesser

•  Hallå där Torbjörn   

•  Uppföljning av coronastöd till näringslivet  

•  Våra analytiker skapar regional tillväxt  

•  Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga  

 

Här kan du läsa alla våra tidigare nyhetsbrev  

 

 

 

 

Vi vill veta vad du tycker

 

Vi är nyfikna på vad du tycker om våra nyhetsbrev. Vad skulle du vilja läsa mer om?
Vad skulle vi kunna förbättra?

Svara på 3 frågor (1-2 minuters svarstid)  

Fortsatt uppföljning av coronastöden till näringslivet

Vi kommer att fortsätta följa coronastöden under 2022. I januari presenterar vi fyra studier, bland andra: "Coronastödens vinnare och förlorare" och "Coronastöden – en uppdaterad internationell utblick". Läs mer och håll dig uppdaterad genom att prenumerera på uppdateringar:

Uppföljning av coronastöd till näringslivet  

Månadens ämne:
Hur gör grannarna? – Likheter och olikheter i nordisk regionalpolitik och krishantering


De nordiska länderna har många likheter. Små, öppna ekonomier med hög utbildningsnivå och liknande välfärdssystem. Borrar man lite djupare framträder dock även olikheter.

Läs mer om månadens ämne 

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se