Rapportera problem vid export av livsmedel, jordbruksprodukter och foder utanför EU

Har ditt företag stött på ett hinder i något land utanför EU? Till exempel krångliga märkningsregler, produktkrav eller tidsödande godkännandeprocedurer? Berätta det för oss på Kommerskollegium genom att svara på enkäten nedan. Givetvis återkopplar vi till ditt företag om vilka möjligheter vi ser att ta upp problemet och vilket resultat kontakterna med exportmarknadens myndigheter ger.

Kommerskollegium arbetar aktivt med att minska handelshindren i företagens internationella handel och har möjlighet att driva på för att EU ska ta upp problem i sina kontakter med länder där handelshindren finns. EU-kommissionen, EU-länderna och europeiska branschorganisationer har ett samarbete för att förbättra exportmöjligheterna till länder utanför EU. Tillsammans identifierar vi viktiga handelshinder för produkter från EU, bl.a. för livsmedel. EU-kommissionen har sedan kontakter med myndigheterna i de länder där företagen har stött på problem och försöker hitta lösningar som gör det enklare att exportera.

Företag:
Namn på kontaktperson:
E-postadress:
Telefonnummer:
I vilket land har ditt företag stött på problem vid export?
Vilken produkt gäller det? Ange varukod om du känner till den.
Vilken typ av krav gäller det? (handlar det om t.ex. livsmedelssäkerhet och hygien, djurhälsa, märkning, förpackningar, certifieringar och intyg, skatter, affärsvisum, arbetstillstånd eller etablering av försäljningskontor?)
På vilket sätt är detta krav ett problem för ditt företag?
Handlar det om nya krav? *
Från vem kommer kravet? *
Vet du hur kravet motiveras? *
Vilken ekonomisk betydelse har det aktuella kravet för ditt företag?
Vad skulle krävas av ditt företag för att uppfylla kraven?
Känner du till vilken lagstiftning på exportmarknaden kravet baseras på? *
Har du stött på liknande problem på andra exportmarknader?
Vilken lösning skulle ditt företag vilja se på problemet?
Har ditt företag haft kontakt med några myndigheter eller organisationer i Sverige, EU eller på exportmarknaden angående problemet? *
Övrig information: