Rapportering av olycksfall och arbetskada

Olycksfall är en skada som uppkommit i sam­band med en särskild händelse. Händelsen ska vara kortvarig, ovanlig och oförutsedd.

Med arbetsskada avses:
  • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet,
  • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet,
  • arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc, eller
  • smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).

1. Olycksfall som gäller personal: Du måste själv eller tillsammans med din chef anmäla skadan till Försäkringskassan och AFA (ersättningar för utlägg).

Allvarliga olycksfall:
Om är olyckan allvarlig ska arbetsgivaren anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Olycksfall som gäller elever rapporteras via Draftit - https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=YG8PuVFlsxGtHtXghDZdJAxXdZ6YveH/DnDZI6lSomZB9ZQ9vbBfuQ%3d%3d

Skadeanmälning för elever sker via Protectors hemsida

2. Inom vilken förvaltning inträffade olyckan?
3. Är någon annan förvaltning också berörd.