Anmälan om problematisk frånvaro

Enligt skollagens 7 kap. 19 a § ska en rektor anmäla till huvudman när det har inletts en utredning om en elevs frånvaro.

Enligt skollagens 7 kap. 12 § ska en huvudman meddela hemkommunen när det har inletts en utredning om en elevs frånvaro.

För Håbo kommun görs detta i enkäten nedan.

Elevens för- och efternamn
Elevens personnummer
Elevens skola
Namn på anmälaren
E-postadress till anmälaren
Är utredningen om frånvaron klar?
Om utredningen av frånvaron är klar, beror frånvaron på att eleven är bortrest?
Om utredningen av frånvaron inte är klar, när förväntas utredningen vara klar?
För Håbo kommuns egna skolor, vilket ärendenummer har utredningen om frånvaro i ProRenata?

Du kan vara anonym men vill du bli kontaktad i ditt ärende måste du ange e-postadress eller telefonnummer i formuläret nedan.

Vänligen observera viss försiktighet med känsliga uppgifter.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna utreda anmälningar om problematisk frånvaro. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1e och 9 2g - Dataskyddsförordningen, Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt för arkivändamål.

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter