Skicka in projektanmälan om nytt HTA-projekt

Välkommen att skicka in projektanmälan för er verksamhet! Har vi några frågor återkommer vi till dig och vi hjälps åt att formulera en tydlig frågeställning.

OBS!

- Tänk på att när du fyller i blanketten att den läggs ut offentligt på vår hemsida: www.sahlgrenska.se/htacentrum
- Klicka på "Skicka" längst ner på högra sidan när du fyllt i hela blanketten

Vänliga hälsningar

HTA-centrum

Fråga som önskas studeras?
Från vem kommer frågan? *
Förtydliga din fråga genom att tänka PICO
Vad avser förslaget? *
Är teknologin: *
Avser förslaget: *
Frågeställningar som kan underlätta vid beslut *
Vid läkemedel - är det ett registrerat läkemedel?
Avser frågan apparatur/utrustning - är den CE-godkänd?
Finns aktuella Nationella Riktlinjer eller är sådan på väg?
Finns SBU-rapport?
För att det ska vara meningsfullt att göra en HTA-rapport måste det finnas kontrollerade studier publicerade, dock ej nödvändigt randomiserade. Finns det sådana publicerade studier?
Om möjligt ange nyckelreferenser
Övrigt
Vilken är den potentiella patientnyttan med aktuell teknik/metod (såsom bättre överlevnad och/eller livskvalitet)?
Vilket beslut kommer att påverkas av rapporten?
Berkäknas denna teknologi (metod, teknik, indikation, implantat, apparatur etc) kosta mer än 1 Mkr? *
Jag har verksamhetschefens godkännande att nominera denna fråga och har som frågeställare läst igenom ovanstående och bekräftar ansökans innehåll

Steg 1

På HTA-centrum görs en bedömning av förslaget och om komplettering krävs kommer du att bli kontaktad. HTA-centrum undresöker om befintliga och aktuella tillämpliga HTA-utredningar redan finn och utför en preliminär utvärdering av befintligt vetenskapligt underlag för en HTA. Därefter görs en bedömning om förslaget är inom ramen för HTA-uppdraget. Slutgligen fattas ett beslut om att en HTA-granskning ska genomföras. Denna process tar upp till 4 veckor.

  • För genomförandet av en HTA-granskning krävs att linjeorganisationen utser 4 - 5 personer. Dessa ska täcka nödvändigt kompetensbehov: minst hälften bör vara disputerade.
  • Ibland behöver projektgrupp kompletteras ytterligare.
  • Beräknad aktuell arbetstid för ett HTA-projekt är upp till 40 timmar.
  • För mer information: www.sahlgrenska.se/htacentrum
Välj fil att bifoga:
Välj fil att bifoga:
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a