Vad vill ni att vi prioriterar så att vi gemensamt kan

skapa ett bättre samhälle, ett bättre Kalix!

De tre huvudpunkterna i medborgarlöftet 2019 var:

  • Polisiär närvaro/tillgänglighet/trafiksäkerhet
  • Narkotika
  • Mängdbrott

Polisen och kommunen har olika verksamhetsområden som vi vill få hjälp att prioritera. Vi behöver därför er hjälp via denna enkät. Tänk på att nyansera ert svar så att vi ser vad ni helst vill att vi ska rikta våra resurser mot. Dessa områden vill vi att ni sätter poäng på, där 5 indikerar att ni vill att vi prioriterar området väldigt högt:

Tillgänglighet- Polisiär närvaro
Narkotika – Doping
Mängdbrott - stöld, skadegörelse...
Våld i offentlig miljö - Misshandel
Trafikbrott – Trafikarbete i allmänhet
Alkohol – Underåriga, krogmiljö
Brott i skolmiljö
Fauna- Jakt och vapenbrott
Miljöbrott – Nedskräpning
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är? *
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är: *
Hur viktigt är: *
Övriga synpunkter du vill föra fram till tecknandet av medborgarlöften: