Nominering till 
 
”Årets nytänkare inom arbetsterapi”
 

Kort beskrivning av på vilket sätt arbetet leder till kreativitet och nytänkande:
Kort beskrivning av hur arbetssättet kan inspirera och sprida kunskap till kollegor och medaktörer:

 
Klicka på "skicka" för att skicka in din nominering