Hjälp oss ge unga tillgång till sina rättigheter!

Vill du vara med och bidra till att unga som är nya i Sverige får kunskap och möjlighet till trygga samtal om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet?  

MUCF arbetar i samverkan med UMO för att unga som är nya i Sverige ska få kunskap om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet på sitt eget språk och att vuxna som möter dem ska våga prata om de här frågorna på ett bra sätt. Uppdraget består av delarna sajten Youmo.se, vägledningen Youmo i praktiken och utbildningsinsatserna Rätt att veta!.  

Under 2020 ska MUCF genomföra en utvärdering av uppdraget som helhet. Vi ska även undersöka vilka behov som unga som är nya i Sverige, och de yrkesverksamma som möter dem, har framåt.

Vi önskar intervjua enskilda personer och arbetsgrupper om hur det är att samtala med unga som är nya i Sverige om frågor som sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Vi vill även prata om vilka behov som yrkesverksamma ser framåt för unga som är nya i Sverige och för vuxna som möter dessa unga.

Är du eller din arbetsgrupp de vi söker? Du/ni behöver inte ha tagit del av sajten, vägledningen eller utbildningsinsatserna för att delta i intervjun. Intervjuerna ska genomföras i inledningen av hösten.  

Om det är många som anmäler sitt intresse kommer MUCF att göra ett urval. Har du frågor kan du mejla youmo@mucf.se.  

Tack!