Beställning av Styrelse- och VD-utvärderingar
 

 

PRISER

Styrelseutvärdering 
Medlemspris: 18 900 kr
Icke medlem. Pris: 22 900 kr

Ideella föreningar:
Medlemspris: 15 900 kr
Icke medlem. Pris: 16 900 kr


VD-/Generalsekreterarutvärdering 
Medlemspris: 18 900 kr
Icke medlem. Pris: 22 900 kr

Ideella föreningar:
Medlemspris: 15 900 kr
Icke medlem. Pris: 16 900 kr

Ändring av frågor: 300 kr/fråga

Extra påminnelse: 1 000 kr (ingår en påminnelse)

Presentation och facilitering
Medlemspris: 9 900 kr
Icke medlem. Pris: 12 900 kr
Kostnader för resor tillkommer.

Alla priser är exklusive moms. 

 

Jag beställer följande *
Jag som beställer, eller någon i styrelsen är *
Namn på medlem i StyrelseAkademien (ett namn är tillräckligt)
Namn på organisationen.
Organisationsform *
Annan organisationsform eller annan info
Vilken ort har ftg/org säte i?
Namn på ordföranden i styrelsen

Leveransdatum för analyser och rapporter

Ange här när du vill har rapporten levererad senast

Senaste leveransdatum
Tidigaste utskicksdatum av enkäten (minimum 14 dagar innan rapporten kan levereras)
Ev datum och tid för personlig presentation
Ansvarig beställare
Namn
Telefonnummer
E-post
E-postadresser till styrelseledamöterna
Här ska du bifoga samtliga (korrekta) e-postadresser till vilka utvärderingen ska skickas.
Skriv gärna ett semikolon mellan e-postadresserna. Alternativt skicka dem direkt till utvarderingar@styrelseakademien.se
Rapporterna ska levereras till följande e-postadress
Övrig information
Har du särskild överenskommelse med Styrelseakademien anger du det här.