Kulturstrategin ska beskriva och visa den politiska viljeinriktningen för att utveckla kulturen på Orust, samt att se den som ett underlag att strategiskt kunna följa upp målsättningar berörda parter gemensamt kommer fram till.

I arbetet med att ta fram en ny Kulturstrategi är dina synpunkter värdefulla och vägledande för politiken som beslutar i ärendet.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-30 att förslaget på ny Kulturstrategi ska sändas på remiss från och med den 2019-10-30 till 2019-12-30.
Efter höstens remissförfarande arbetas synpunkter in genom den politiska processen och kommunfullmäktige väntas ta beslut i mars månad 2020.
 
Sista svarsdag
Du kan lämna dina synpunkter till och med 2019-12-30.

Du kan lämna dina synpunkter både som privatperson och i egenskap som representant för en förening. För att företräda en förening ska du ha mandat av föreningen och vara styrelseledamot. Du fyller i ditt namn samt föreningens namn.  
1. Bostadsort *
2. Jag svarar som *
3. De fem valda strategierna har olika fokus. Hur önskar du att dessa prioriteras?
Du kan välja max två alternativ. 
*
4. Fem utvecklingsaktiviteter är prioriterade att arbeta med.

Markera max två som du tycker är mest prioriterade.
*
5. Idag finns 14 st strategiska kulturområden inom verksamheten Kultur i Orust kommun.

Markera max fem alternativ som du tycker är mest prioriterade.  
*
6. Har du andra idéer och synpunkter på inriktningen eller vägar till samverkan i strategin?