Hej!

Vi ska göra en rapport om ungas psykiska hälsa. Därför behöver vi din berättelse. 

Skriv så långt eller kort du vill. 
 
Du kan bland annat skriva om:

1.      Hur är det att vara ung i Sverige idag? Vad behöver vuxna veta om ungas liv och hälsa?

2.      Vilket stöd behöver unga för att må bra? Vilket stöd fungerar i dag? Om du skulle helt tänka fritt, hur skulle framtidens stöd se ut för ungas enligt dig?

3.      Om du fick bestämma; Vad skulle du göra för att unga i Sverige ska må bättre?

Du ska snart få skriva din berättelse vi vill bara veta lite om dig först. 

Vad stämmer in på dig?
Hur gammal är du?
Min könsidentitet är:
Här kan du skriva din berättelse:

Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter till oss. Din berättelse kommer att bli en del av en kartläggning av ungas psykiska hälsa och den publiceras 1 juni 2023. Kartläggningen kommer att hjälpa beslutsfattare ta bättre beslut som gäller unga. 

Vänliga hälsningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Folkhälsomyndigheten (Fohm)