Vad heter du som följer med barnet?
Vad heter barnet?
Hur många år är barnet?
E-post
Telefonnummer