Sponsringssamarbete

Genom att stötta föreningslivet bidrar vi till stadens utveckling och till trygga, hållbara boendemiljöer. Det är grundbulten i vår sponsringsstrategi och det som kommer att genomsyra samtliga samarbeten och beslut kring sponsringsstöd framöver.

För att ett samarbete ska blir aktuellt ska berörd förening ha en uttalad ambition och inriktning att bidra till att stärka integration, mötet mellan människor och en aktiv fritid för boende med fokus på barn och ungdomar, omfattandes både flickor och pojkar. Föreningen ska också ha en tydlig vilja att samarbeta med andra aktörer. 

Klicka på Nästa för att komma till formuläret.