Frågor om hälsa och levnadsvanor

Välkommen till oss på Österåsen!

Här kommer några frågor om din självskattade hälsa, du behöver svara på dem före uppföljningsveckan på Österåsen.

 

Jag godkänner att mina svar på denna hälsoenkät sparas i ett lokalt kvalitetsregister. Registret används för att följa upp, utveckla och säkra vårdens kvalitet samt att ta fram statistik och rapporter om Österåsens behandlingsprogram.
Fyll i dina personuppgifter
Frågorna handlar om din hälsa och funktion i vardagen.
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst för dig på varje fråga.
1. I allmänhet, skulle du säga att din hälsa är:
2. Jämfört med för ett år sedan,
hur skulle du bedöma din hälsa nu?
Följande frågor handlar om aktiviteter du kan tänkas ägna dig åt en vanlig dag. Begränsar din nuvarande hälsa dig
i dessa aktiviteter? Om ja, hur mycket?
3. Fysiskt ansträngande aktiviteter, t.ex. löpning,
lyfta tunga föremål, delta i ansträngande idrotter
4. Måttligt ansträngande aktiviteter, t.ex. fl ytta ett bord,
dammsuga, promenera eller cykla
5. Lyfta eller bära matkassar
6. Gå upp för fl era trappor
7. Gå upp för en trappa
8. Böja dig eller gå ner på knä
9. Gå mer än ett par kilometer
10. Gå fl era kvarter (fl era hundra meter)
11. Gå ett kvarter (hundra meter)
12. Bada/duscha eller klä på dig
Under de senaste 4 veckorna, har du haft något av följande problem med ditt arbete eller
andra vanliga dagliga aktiviteter på grund av din fysiska hälsa?
13. Dragit ner på tiden du ägnat åt arbete eller andra aktiviteter
14. Fått mindre gjort än du skulle vilja
15. Begränsats i vissa arbetsuppgifter eller andra aktiviteter
16. Haft svårt att utföra arbete eller andra aktiviteter
(t.ex. det krävdes mer ansträngning)
Under de senaste 4 veckorna, har du haft något av följande problem med ditt arbete eller
andra vanliga dagliga aktiviteter på grund av känslomässiga problem (t.ex. att du känt dig nere eller orolig)?
17. Dragit ner på tiden du ägnat åt arbete eller andra aktiviteter
18. Fått mindre gjort än du skulle vilja
19. Utfört arbete eller andra aktiviteter mindre noggrant än vanligt
20. Under de senaste 4 veckorna, i vilken omfattning har din fysiska hälsa eller känslomässiga problem stört dina vanliga sociala aktiviteter med familj, släkt, vänner, grannar eller föreningar etc.?
21. Hur mycket fysisk smärta har du haft under de senaste 4 veckorna?
22. Under de senaste 4 veckorna, hur mycket har smärta stört ditt vanliga arbete (gäller både arbete utanför hemmet och hushållsarbete)?
Följande frågor handlar om hur du känner dig och hur det har varit under de senaste 4 veckorna. Ange det svar som stämmer bäst med hur du känt dig. Hur mycket av tiden under de senaste 4 veckorna …
23. Har du känt dig pigg?
24. Har du känt dig mycket nervös?
25. Har du känt dig så nere att ingenting kunnat
muntra upp dig?
26. Har du känt dig lugn och harmonisk?
27. Har du känt dig energisk?
28. Har du känt dig dyster och ledsen?
29. Har du känt dig utsliten?
30. Har du känt dig lycklig?
31. Har du känt dig trött?
32. Under de senaste 4 veckorna, hur mycket av tiden har din fysiska hälsa eller känslomässiga problem stört dina sociala aktiviteter (som att träffa vänner, släktingar etc.)?
Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?
33. Jag verkar ha något lättare att bli sjuk än andra människor
34. Jag är lika frisk som andra jag känner
35. Jag tror att min hälsa kommer att försämras
36. Min hälsa är utmärkt