Stockholms stad, d v s den kommun du bor i, ansvarar för flera verksamheter exempelvis skola, omsorg, trafik, stadsplanering, fritidsverksamhet. Har du under det senaste året på något av följande sätt varit i kontakt med Stockholms stads förvaltning eller de verksamheter som staden bedriver? *
Inom vilket eller vilka av följande områden vill du ha möjligheter att söka information, göra beställningar, ställa frågor eller få tillgång till annan service från Stockholms stad via webbplatsen, e-tjänster, appar eller annan digital kontaktyta? *
Inom vilka områden har du under det senaste året använt Stockholms stads webbplats, e-tjänster, appar eller övriga digitala kontaktyta? *
Utifrån de erfarenheter du har, vilket omdöme ger du Stockholms stads digitala kontaktyta, webbplats, e-tjänster och appar? *
Är det något du tycker är särskilt bra med Stockholms stads digitala kontaktyta, webbplats, e-tjänster och appar?
Vad är det i första hand som du tycker är dåligt med Stockholms stads digitala kontaktyta, webbplats, e-tjänster och appar?
Stockholms stad har ambitionen att de kommande åren ta en ledande position som en ”smart stad” i världen. En smart stad är en stad som använder innovationer inom it och ny teknik för att bli mer effektiv och höja kvaliteten i vardag och arbete för de som lever, vistas och verkar där. Hur ställer du dig till den inriktningen? *
Om du nu tänker fritt, som invånare i Stockholm, finns det någon smart, digital lösning eller tjänst du själv skulle ha nytta av i vardagen?
Om du nu tänker helt fritt, som invånare i Stockholm, har du en idé eller ett förslag på en tjänst, service eller annat projekt som kan bidra till att göra Stockholm till världens smartaste stad?
I vilken utsträckning använder du digitala tjänster och den senaste tekniken? *
Vad anser du om att introducera programmering som ett moment i undervisningen i grundskolan? *
Bor du...? *
Finns det barn i hushållet? *
Hur gammal är du?
Är du…? *