Anpassa webbplatsen

Rapportering av genomförd förbättringsidé

För att kunna följa upp resultatet av de förbättringsidéer som har beviljats genom Små steg - Stora förbättringar. Tillsammans gör vi skillnad behöver vi svar på nedanstående frågor efter att en idé har genomförts. Resultatet kan komma att användas på olika sätt, exempelvis som återrapportering till politiker och/eller tjänstemän. Det kan också användas för att sprida alla goda idéer till andra delar av kommunens verksamhet.

För frågor vänd dig till kontaktpersonen på din förvaltning.

Vilken förvaltning avser idén (flera alternativ möjliga)?
Förbättringsområde (enhet, skola, grupp etc)?
Förbättringsidé (beskriv vad idén handlar om)?
Hur var det innan idén genomfördes?
Hur har det blivit efter att idén har genomförts (gällande effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö etc)?
Hur stor eller liten förbättring har åstadkommits tack vare den genomförda idén? Svara utifrån en skala från 1 till 10, där 1 betyder ingen alls och 10 betyder mycket stor.
Vill du spara dina svar på denna sida innan du hoppar vidare i enkäten?