Hej och varmt välkommen till Familjehemsresursen!
Vi arbetar tillsammans med kommunerna i Jönköpings län för att hitta familjehem till barn som behöver ett extra hem. Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta lite mer om vad det innebär ber vi dig fylla i uppgifterna nedan. 
Vi ser fram emot att höra av dig. 

De personuppgifter du lämnar i formuläret databehandlas av Familjehemsresursen, Jönköpings län i syfte att handlägga ditt ärende och utveckla verksamheten. Familjehemsresursen är personuppgiftsansvarig. Behandlingen av personuppgifterna har stöd i lagen utifrån vad som kallas ”allmänt intresse” men uppgifterna används bara till det som nämns här. Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon obehörig.

Uppgifterna du lämnar kommer att finnas lagrade hos Familjehemsresursen under den tid du är aktuell för uppdrag. Du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort och därmed avslutas ditt ärende hos oss. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Enhetschef Familjehemsresursen Jönköpings län, 551 85 Jönköping.

 

 

Personuppgifter (är ni två vuxna i familjen fyll i bådas uppgifter)
Hur många hemmavarande barn finns i familjen? (även växelvis boende) *
Barnens födelseår (hemmavarande barn)
Hur ser din/er boendesituation ut idag? *
Har ni några husdjur?
Har du/ni möjlighet att erbjuda ett familjehemsplacerat barn ett eget sovrum? *
Erfarenhet av barn och ungdomar (tex genom arbete, utbildning, föreningsliv)
Har du/ni tidigare varit familjehem? *
Om ja, i vilken kommun?
Vilket typ av uppdrag är du/ni intresserad av? *
Hur har du fått vetskap om vårt behov av familjehem? (flera alternativ är möjliga att kryssa i) *
Övrig information som jag vill lämna
Kontaktuppgifter