Vem har gjort direktupphandlingen?
Upphandlande myndighet (namn, adress och organisationsnummer)
Avdelning och kontaktperson (den som utfört upphandlingen)
Vad är det som upphandlats?
Rubrik (vad är det du köpt eller avtalat om att köpa?)
Kort beskrivning av det som köps in
När levereras inköpet
Diarienummer
Konkurrensutsättning
Hur många företag har erbjudits att lämna pris/offert/anbud? (flera alternativ kan anges)
Hur många anbud inkom?
Vinnande leverantör
Vinnande leverantör
Bedömda kriterier
Inköpsvärde
Övriga anbudsgivare
Anledning till att övriga anbudsgivare inte fick kontraktet eller till att endast ett företag tillfrågades
Övrigt
Övriga anteckningar om upphandlingen