Ehdotusaika on päättynyt. Nomineringstiden är slut.