Enkät Klimatpakten PLUS

Som medlem i Klimatpakten PLUS ska företaget eller organisationen:

1) Ange en vision om att bli en fossilbränslefri organisation till 2030.

2) Dela minst ett av de fem klimat- och energimål som hämtats med inspiration från Stockholms stads miljöprogram för åren 2016-2019.  

3) Uppfylla minst 15 punkter av totalt 32 under avsnittet om pågående klimat- och energiaktiviteter. 

 

Har du frågor om enkäten så kontakta Klimatpakten via klimatpakten@stockholm.se

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDPR
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter då din organisation är medlem i nätverket Stockholms Klimatpakt.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna informera om vad som händer inom Klimatpaktens nätverk och skicka ut Klimatpaktens nyhetsbrev. Samt att bjuda in er organisation till och genomföra seminarier, utbildningar och andra evenemang som arrangeras inom nätverket. Vi tar bort dina personuppgifter från vår sändlista om er organisation lämnar nätverket eller om du meddelar att någon annan på företaget ska ersätta dig som kontaktperson.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.