Välkommen till Stockholm Digital Care
 
 
Här kan du ange vilken hjälp du önskar få från oss på Stockholm Digital Care. Vi arbetar för SME (företag upp till 250 anställda) inom området digitalisering av vård och omsorg med fokus på äldre.

Inom ramen för Stockholm Digital Care får du hjälp med frågor och funderingar kring utveckling av din produkt/tjänst. Här kan du få stöd som bidrar att din produkt/tjänst blir väl anpassad till marknadens behov och förutsättningar.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan (inom fem arbetsdagar ).

Tack!


Från oss på Stockholm Digital Care

 
 

 

 

I och med att du fyller i formuläret ger du oss rätten att behandla uppgifterna i syfte att kunna anpassa de aktiviteter vi genomför på ett adekvat sätt. Vi kommer att ta bort uppgifterna vid projektets slut. Vi kommer inte att sprida informationen utanför projektet. Du kan när som helst begära ut eller begära att ta bort informationen