Namn, förälder
Telefonnummer/mobilnummer
E-post
Vad heter barnet eller barnen?
Barnets eller barnens ålder
Ange eventuellt behov av specialkost