Hjälp oss att utveckla fritidsgårdarna

Vi tror att du som besökare har kunskaper och åsikter om våra fritidsgårdar som vi gärna vill ta del av. Med din hjälp kan vi tillsammans bli ännu bättre på utvecklingsarbete och att jobba med förbättringar. Din åsikt är viktig.

Kom ihåg att fritidsledarna alltid finns tillhands om du har några tankar eller funderingar.

Jag brukar oftast besöka fritidsgården: *
Ålder *
Kön: *