Vad tycker du om prisnivån på Återbruket?
Vilken eller vilka varor skulle du vilja se mer av?