Några frågor till Dig som besökt fysioterapeut

Vi vill gärna veta vad Du tycker om behandlingen hos Din fysioterapeut och ber Dig därför besvara denna enkät.

Enkäten kommer att besvaras anonymt och behandlas konfidentiellt.

Vid eventuella frågor kontakta gärna Mikael Johansson, Regionkansliet, 019-602 73 48, 073-822 73 48 eller Din fysioterapeut.