Tillbudsrapportering för personal och besökare

Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall.
Tillbud visar var det finns arbetsmiljörisker i arbetet. Det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas.

Tillbud rapporteras av arbetstagarna till arbetsgivaren. Tillbud som gäller barn och elever rapporteras via Draftit: LÄNK

 

 

Ett allvarligt tillbud är en händelse som kunnat leda till allvarlig fara för liv och hälsa.
Allvarliga tillbud ska även anmälas av chefen till Arbetsmiljöverket. 

Klicka här för att anmäla allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.  Välj: Allvarligt tillbud utan personskada.

Är tillbudet allvarligt?
Inom vilken förvaltning inträffade tillbudet?
Är någon annan förvaltning också berörd.