Osa 1: Kaikki kansalliset vähemmistöt

Taustatiedot

Sukupuoli
Ikä
Missäpäin Karlskogaa asut
Mihin kansalliseen vähemmistöön tunnet kuuluvasi?