Formulär till förfrågan om fältbesök

En förutsättning för att kunna bli beviljad fältbesök är att de allmänna bestämmelserna i avtalet
ABSF 20 accepteras av ledningsägaren. Därutöver behöver ledningsägaren ha gjort ett platsbesök samt en projektering för anläggandet av ledningarna.

Förfrågan om fältbesök skickas in tillsammans med en bifogad översiktskarta, detaljkarta och bildmaterial. Det är viktigt att bildmaterialet stämmer överens med verkligheten och tydligt visar var inom vägområdet ledningen önskas placeras.

Varje förfrågan kostar 3 700 kr och faktureras efter genomfört besök.

När Trafikverket fått din förfrågan kommer en handläggare att behandla din förfrågan.

För att Trafikverkets fältrepresentant ska kunna nå er inför ett fältbesök  är det viktigt att alla uppgifter nedan är korrekt ifyllda.  

Alla frågor med * är obligatoriska.

Uppgifter om ledningsägare
En sammanställning av din förfrågan skickas automatiskt till den epost du angett under "Uppgifter om ledningsägare"
Ledningsägarens representant
Jag har sedan tidigare accepterat de allmänna bestämmelserna ABSF 20 *
Ledningstyp:
Plats
Avvikelse från standardvillkor på grund av:
Förslag till lösning på platsen:
Jag bifogar foton som motsvarar verkligheten *
Möjlighet att bifoga filer görs längst ner i formuläret. (jpeg, png och pdf). Den sammanlagda totala filstorleken på filerna får inte överst 10 MB.
Jag bifogar översiktskarta *
Jag bifogar detaljkarta *
Övrigt:
Välj fil att bifoga: *
Välj fil att bifoga:
Välj fil att bifoga:
Välj fil att bifoga:
Välj fil att bifoga:
Välj fil att bifoga:
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a