Anpassa webbplatsen

Välkomna till frågeformuläret inför triangelrevisionen. 

Frågeformulär inför triangelrevision av enheter. Enligt 8 kriterier för god vård.

 

Frågeformuläret är uppdelat i två delar.

Del 1 avser att spegla följsamheten till Socialstyrelsens nationella riktlinjer utifrån kriterierna för god vård.
Del 2 omfattar frågor från det nationella kvalitetsregistret.

Vill du spara dina svar på denna sida innan du hoppar vidare i enkäten?