Mätning programtrohet SE/IPS enligt Socialstyrelsen (Programtrohetsskala för IPS, 2008)

Det här är den version av skalan så som den ser ut i original från Socialstyrelsen. Varje kommun i Jönköpings län ska besvara den här versionen, och den andra omarbetade versionen.

 

 

Kommun:
Vilket samordningsförbund tillhör din verksamhet?
Arbetar du som chef eller SE/IPS-coach?
Ange din tjänstegrad som SE/IPS-coach:
Vilket år avser dina svar?
Vilken månad avser dina svar?