Visionsprocessen i Ängelholms kommun
 
Lämna dina synpunkter

Senast 31 maj 2020 vill vi ha ditt bidrag.

 

 

Vad tycker du är det bästa med Ängelholms kommun som plats idag?
Hur skulle du vilja att framtidens Ängelholm ser ut? Vad skulle du vilja se mer av i framtiden? Vad skulle vara annorlunda jämfört med idag?
Hur kan vi göra för att redan idag börja skapa den framtid vi vill ha?
Vill du att vi återkopplar vad som händer med din synpunkt till din mail? Skriv in din e-postadress.
E-postadress:
Får vi berätta om det fortsatta arbetet? Skriv då in din e-postadress i fältet ovan.